Artykuł

Raport: Koszty korków w 7 naj­więk­szych miastach Polski 2015

Cena godzin szczytu, czyli ile czasu i pieniędzy tracą kierowcy stojąc w korkach? 

IV edycja „Raportu o korkach w 7 największych miastach Polski” przygotowana przez Deloitte oraz serwis mapowy Targeo.pl

Marzec, 2015 r.

Obecny raport, tak jak i poprzednie edycje, opiera się na danych zebranych w październiku poprzedzającego roku, który to miesiąc jest najbardziej reprezentatywny pod względem warunków pogodowych i komunikacyjnych dla całego roku.

Raport o  zawiera:
• analizę zakorkowania 7 największych miast Polski (rozdział 1),
• badanie wąskich gardeł poszerzone o analizę porównawczą z poprzednich okresów (rozdział 2),
• szacunek kosztów korków dla pracujących i polskiej gospodarki (rozdział 3) oraz
• korkowy ranking miast (rozdział 4).
• W podsumowaniu zawiera się lista praktycznych rekomendacji.

Miasta poddane analizie: Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź, Katowice.
 

Raport o korkach w 7 największych miastach Polski Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź, Katowice

Komentarz eksperta

"Nasz tegoroczny raport wyraźnie pokazał, że są miasta, które efektywnie realizują przyjętą strategię komunikacyjną i są takie, w których problemy się kumulują. W tym i w przyszłym roku w wielu polskich aglomeracjach będą przygotowywane nowe strategie transportowe. Kilka prostych zmian, jak choćby wykorzystanie torowisk tramwajowych jako bus-pasów, zmniejszenie liczby znaków drogowych, czy inwestowanie w zintegrowane systemy zarządzania ruchem miałyby korzystne ekonomicznie efekty dla uczestników ruchu drogowego, tak więc i dla finansów kierowców oraz samych miast."  Rafał Antczak, Członek Zarządu, Deloitte Consulting

Zobacz prezentację na SlideShare: 

Koszty korków w największych polskich miastach (2015)

Metodologia:

Badanie występowania korków oparto na rzeczywistych pomiarach prędkości przejazdu poszczególnymi odcinkami dróg w dni robocze, wyznaczanych na podstawie danych z ponad 100 tysięcy pojazdów, dostarczających podczas jazdy informacji o lokalizacji, prędkości i kierunku jazdy, w interwałach czasowych nie większych niż 60 sekund. Obliczenia bazują na danych badania Korkometr™ z października 2014 r. (analogicznie do wcześniejszych edycji raportu).

Spis treści publikacji "Raport o korkach w 7 największych miastach Polski"

Podobnie jak poprzednie publikacje Raport 2015 zawiera analizę zakorkowania 7 największych miast Polski (rozdział 1), badanie wąskich gardeł poszerzone o analizę porównawczą z poprzednich okresów (rozdział 2), szacunek kosztów korków dla pracujących i polskiej gospodarki (rozdział 3) oraz korkowy ranking miast (rozdział 4). W podsumowaniu, pro memoria, powtarzamy nasz tuzin praktycznych rekomendacji, które niestety wciąż pozostają aktualne.

Wstęp 5

1. Miasta w korkach 7
1.1. Warszawa 9
1.2. Wrocław 13
1.3. Kraków 17
1.4. Poznań 21
1.5. Gdańsk 25
1.6. Łódź 29
1.7. Katowice 33

2. Wąskie gardła 37
2.1. Warszawa 38
2.2. Wrocław 42
2.3. Kraków 44
2.4. Poznań 46
2.5. Gdańsk 48
2.6. Łódź 50
2.7. Katowice 52

3. Czas to pieniądz 54

4. Ranking miast 58


Podsumowanie i rekomendacje 61
Opracowanie raportu 62

Okładka publikacji pt. "Raport o korkach w 7 największych miastach Polski"

Czy ta strona była pomocna?