Relacje gospodarcze pomiędzy Polską i Wielką Brytanią

Artykuł

Relacje gospodarcze pomiędzy Polską i Wielką Brytanią

Wyjątkowe i trwałe partnerstwo

Warszawa, wrzesień 2019

Stulecie relacji polsko-brytyjskich to doskonały moment na ocenę ich dotychczasowych efektów, jak i zastanowienie się nad perspektywami na następne lata i dekady. Mimo zmieniającego się otoczenia międzynarodowego, relacje między Polską a Wielką Brytanią można określić mianem wyjątkowego i trwałego partnerstwa.

Najlepszym dowodem tego partnerstwa i rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej jest dynamicznie rosnąca wymiana handlowa, która w latach 1995–2018 wzrosła ponad pięciokrotnie1. Eksport towarów z Polski do Wielkiej Brytanii zwiększył się z 930 mln dolarów w 1995 r. do 16,6 mld dolarów w 2018 r., co uczyniło z tego kraju trzeci najważniejszy rynek eksportowy Polski (po Niemczech i Czechach)2.

Import z Wielkiej Brytanii w tym samym czasie wzrósł z 1,5 mld dolarów do 6,5 mld dolarów3. Najbardziej spektakularnymi zwyżkami mogą się pochwalić branża spożywcza i branża produkcji maszyn. Polska sprowadza z Wielkiej Brytanii głównie produkty chemiczne i maszyny. Jeszcze mocniejszą pozycję niż w handlu towarami – drugą – Wielka Brytania zajmuje w wymianie usług z Polską. Co dziesiąta transakcja na rynku usług ze wszystkich transakcji Polski ze światem to wymiana usług z Wielką Brytanią.

Raport: Relacje gospodarcze pomiędzy Polską i Wielką Brytanią

O wyjątkowości wzajemnych relacji świadczy także to, że wymiana handlowa Polski z Wielką Brytanią jest istotnie wyższa niż przewidywana wartość wymiany oszacowana na bazie modelu ekonometrycznego dla 185 krajów, z uwzględnieniem wielkości gospodarek oraz dystansu między nimi. Faktyczny wolumen wymiany handlowej (ponad 20 mld dolarów wartości eksportu i importu w 2018 r.4) jest o ponad 30 proc. wyższy od przewidywanego przez model (nieco ponad 15 mld dolarów). Wyjątkowo wysoką wartość wymiany w relacji do PKB obu krajów można tłumaczyć dużą konkurencyjnością obu gospodarek w porównaniu z europejskimi konkurentami, a także liczną migracją Polaków na Wyspy Brytyjskie.

Ostatnie stulecie, zwłaszcza okres po upadku komunizmu, to epoka rozkwitu naszych stosunków handlowych, których szybki rozwój przynosi korzyści obu krajom. Najlepszym dowodem rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej jest dynamicznie rosnąca wymiana handlowa, której wartość w latach 1995-2018 wzrosła ponad pięciokrotnie

Jonathan Knott, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Firmy z Wielkiej Brytanii były piątą największą grupą inwestorów, lokując w naszym kraju bezpośrednie inwestycje o wartości 48,1 mld złotych5. Dzięki nim polski PKB w 2017 r. był nawet o 15 mld złotych wyższy w porównaniu ze scenariuszem, w którym ten kapitał nie zostałby ulokowany. Obecnie działa w Polsce ok. 400 brytyjskich przedsiębiorstw niefinansowych, zatrudniających łącznie ponad 110 tys. osób, najwięcej w przetwórstwie i handlu. Uwzględniając brytyjskie przedsiębiorstwa finansowe działające w Polsce, które zatrudniają ponad 4 tys. osób, łączne zatrudnienie w brytyjskich firmach sięga ok. 115 tys. osób.

Brytyjscy inwestorzy planują dalszy rozwój w Polsce, a więc ich wpływ na gospodarkę i społeczeństwo będzie się zwiększał. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Deloitte wśród wybranych brytyjskich firm działających w Polsce wskazują, że 63 proc. planuje zwiększenie zatrudnienia w najbliższych 5 latach, a 73 proc. deklaruje, że podniesie nakłady inwestycyjne.

Polska jest postrzegana pozytywnie ze względu na wielkość gospodarki i jej rosnącą integrację z gospodarką światową i rynkiem unijnym, a także dostępność krajowych dostawców dóbr i usług. Bardzo cieszy mnie fakt, że firmy z brytyjskim kapitałem planują dalszy rozwój na polskim rynku: statystycznie 3 na 4 firmy chcą zwiększać zatrudnienie i nakłady inwestycyjne. Z optymizmem patrzę w przyszłość brytyjskich firm w Polsce

Antoni F. Reczek, Prezes Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej

Report in English:

Economic relations between Poland and the United Kingdom

Visit report page

Najważniejsze fakty i liczby

Choć Polska i Wielka Brytania nie są sąsiadami, ich relacje społeczne i gospodarcze są znacznie bliższe, niż można było się spodziewać, patrząc na wielkości ich gospodarek, jak również dystans geograficzny. Potencjał rozwoju współpracy jest duży szczególnie w odniesieniu do globalnych wyzwań, takich jak np. zmiany klimatu, zanieczyszczenia czy nadmierna presja na zasoby naturalne, gospodarka wodna, gospodarka obiegu zamkniętego czy cyfryzacja sektora publicznego. Te wyzwania cywilizacyjne to jednocześnie ogromne szanse biznesowe, które mogą napędzać rozwój współpracy między Polską a Wielką Brytanią w nadchodzących latach.

Brytyjskie firmy działające w Polsce aktywnie wspierają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, a brytyjska administracja publiczna jest gotowa dzielić się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie polityk publicznych. Trwałe fundamenty dla współpracy przekładające się na korzyści ekonomiczne, a także wspólne wartości na czele ze zrównoważonym rozwojem sprawiają, że jest to wyjątkowe partnerstwo.

- Irena Pichola, Partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju

Raport powstał jako element obchodów 100-lecia odnowienia relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską i Wielką Brytanią. 

pl_uk_ambasada.jpg (800×322)


Raport powstał w ramach kampanii Business is great.business-is-great.jpg (1600×1000)
Partnerzy raportu: Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa.

Firmy odpowiedzialne za dostarczenie części danych źródłowych i informacji do opisu dobrych praktyk: Arriva, Grupa Aviva, BP, Diageo, GlaxoSmithKline, Grupa LUX MED, Provident, Sage, Fundacja Sue Ryder, Tesco.

Premiera raportu

Raport został zaprezentowany podczas specjalnego wydarzenia w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy z udziałem JE Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce Jonathana Knotta oraz przedstawicieli brytyjskich firm, m.in.: Diageo, BP, Provident, Sage, GSK. Prezentację i panel dyskusyjny prowadziła Irena Pichola.

Relacja z panelu dyskusyjnego

Po uwzględnieniu inflacji, tzn. w cenach stałych.
GUS, 2019. Dane w cenach bieżących
GUS 2019. Dane w cenach bieżących
Ta wielkość rzeczywistej sumy importu i eksportu różni się niecood wartości wymiany handlowej podanej wyżej (ponad 23 mld USD w 2018 w cenach bieżących), ponieważ do estymacji modelu użyto wartości skorygowanych o inflację (w cenach stałych).
NBP, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2017 roku

Czy ta strona była pomocna?