Punkty widzenia

Rewolucja rozwiązań

Państwo samo nie rozwiąże największych problemów społecznych

Głód na świecie. Zmiany klimatu. Rozpadająca się infrastruktura. Nie ulega wątpliwości, że w obliczu ograniczeń budżetowych zarówno w państwach rozwiniętych, jak i rozwijających się obywatele nie mogą oczekiwać od rządów oraz instytucji publicznych rozwiązania wszystkich problemów społecznych. Potrzeba nam nowego systemu gospodarczego – takiego, który będzie w większym stopniu oparty na współpracy.

Autorzy książki „Rewolucja rozwiązań” - William Eggers oraz Paul Macmillan - pokazują, jak można zmobilizować do współpracy przedsiębiorstwa, innowatorów, oraz instytucje rządowe przy wykorzystaniu nowych technologii i nowych modeli współpracy.

O książce "Rewolucja rozwiązań"

Autorzy książki „Rewolucja rozwiązań” - William Eggers oraz Paul Macmillan - pokazują, jak można zmobilizować do współpracy przedsiębiorstwa, innowatorów, oraz instytucje rządowe przy wykorzystaniu nowych technologii i nowych modeli współpracy. Autorzy wskazują na pojawienie się nowego rodzaju gospodarki – „gospodarki rozwiązań” oraz jej nowych uczestników: korporacji oraz firm prywatnych, organizacji pozarządowych oraz indywidualnych dobroczyńców, instytucji i agend rządowych oraz przedsiębiorstw społecznych, które współdziałając tworzą nową wartość w sferze publicznej. Jej beneficjentami są wszyscy - obywatele, korporacje, sektor publiczny i organizacje pozarządowe. W walce z największymi bolączkami świata zwolennicy nowego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych stawiają na crowd-funding, ride-sharing, crowd-sourcing, micro-financing czy wykorzystywanie aplikacji mobilnych w celu organizowania i lepszego zarządzania publiczną przestrzenią.

Państwo nie jest w stanie samo rozwiązać problemów współczesnego globalnego społeczeństwa, ale też nie powinno brać tego ciężaru w całości na siebie. Potrzeba nam nowego paradygmatu gospodarczego, który umożliwiałby elastyczne gospodarowanie zasobami oraz tworzenie wartości przy jednoczesnym podnoszeniu stopy życiowej obywateli. „Rewolucja rozwiązań” to książka, która polskiemu czytelnikowi otworzy oczy na nowe możliwości rozwiązywania społecznych problemów.

O autorze

William Eggers, uznany autorytet w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego i reform rządowych. Odpowiada za badania i analizy w tym obszarze w dziale zajmującym się sektorem publicznym Deloitte. Jest autorem ośmiu książek, w tym najnowszej publikacji, powstałej we współpracy z Paulem Macmillanem, The Solution Revolution: How Business, Government, and Social Enterprises are Teaming up to Solve Society’s Biggest Problems. Publikacja, która według The Wall Street Journal “pełna jest nowych idei dotyczących działalności społecznej, gospodarczej i charytatywnej” znalazła się na liście dziesięciu najlepszych książek roku.  Wypowiedzi Eggersa znalazły się w dziesiątkach artykułów zamieszczonych w czołowych wydawnictwach prasowych, takich jak: New York Times, Wall Street Journal oraz The Washington Post. Z autorem można skontaktować się pisząc na adres weggers@deloitte.com lub twitter@wdeggers. 

Czy ta strona była pomocna?