Usługi

Rozwój innowacyjności i gospodarki oparta na wiedzy

Usługi dla sektora publicznego

Wspieramy klientów w opracowaniu i wdrażaniu strategii innowacji oraz doradzamy przy tworzeniu instytucji otoczenia biznesu.

Naszym Klientom oferujemy następujące usługi

  • Strategie innowacji na poziomie krajowym i regionalnym / smart specialisation
  • Tworzenie i wsparcie rozwoju instytucji otoczenia biznesu: parków naukowo-technologicznych, centrów transferu technologii, klastrów

Przykładowe projekty z zakresu rozwoju innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy zrealizowane przez naszych konsultantów: 

Opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa łódzkiego - "LORIS 2030"

Przygotowaliśmy syntetyczne opracowanie, które obejmowało szereg branż i technologii oraz wskazywało krytyczne dla regionu technologie i optymalne kierunki działań na rzecz wsparcia ich rozwoju. Dodatkowo, w ramach projektu opracowaliśmy scenariusze rozwoju do 2030 roku oraz rekomendacje w zakresie optymalnego modelu transferu wiedzy i innowacji.

Opracowanie Strategii Rozwoju Elbląskiego Parku Technologicznego

Opracowaliśmy strategiczne ramy funkcjonowania nowoczesnego kompleksu laboratoryjno-biurowego. Stworzyliśmy również strategię współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi i biznesowymi.

Opracowanie profilu działalności Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, jego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz studium wykonalności

Doradzaliśmy w procesie utworzenia parku naukowo-technologicznego, w tym opracowaliśmy wizję i profil obiektu oraz zarekomendowaliśmy wybór jego lokalizacji. Zaproponowaliśmy także zaawansowany technicznie oraz ekonomicznie plan utworzenia i funkcjonowania parku.  

Centrum Gier Komputerowych i Komiksu Łódź EC-1

W ramach rewitalizowania terenów w rejonie Dworca Łódź Fabryczna i najstarszej łódzki elektrociepłowni EC-1 oraz ich adaptacji na cele kulturowe, usługowe i konferencyjne, opracowaliśmy koncepcję zagospodarowania budynków mieszczących dotychczasową wytwórnię filmów animowanych "Semafor" i Muzeum Bajek. Po szczegółowej analizie, w której kierowaliśmy się atrakcyjnością dla szerokiej grupy odbiorców, innowacyjnością oraz edukacyjnym charakterem przy jednoczesnym zachowaniu efektywności ekonomicznej, zarekomendowaliśmy stworzenie Centrum Gier Komputerowych i Komiksu. Centrum to będzie pokazywać procesu produkcji gier komputerowych i komiksów. Projekt ma zostać zrealizowany do końca 2017 roku.

Studium wykonalności dla nowego Muzeum Lotnictwa i Transportu w Łodzi - Laboratorium Transportu (LaboT)

Przygotowaliśmy studium wykonalności dla nowego łódzkiego Muzeum Lotnictwa i Transportu na rewitalizowanych terenach EC-1, w ramach którego zaproponowaliśmy plan zagospodarowania eksponatów lotniczych i tramwajów. Do naszych zadań należało m.in. oszacowanie grupy docelowej muzeum, wielkości inwestycji, kosztów operacyjnych, opracowanie wizji i misji obiektu oraz zaproponowanie działań marketingowych. Wskazaliśmy również optymalną lokalizację muzeum, czyli dawną zajezdnię tramwajów podmiejskich na Brusie. Stworzyliśmy też programu funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji oraz zdefiniowaliśmy kryteria sukcesu projektu.

Źródło grafiki: Zarząd NCŁ