Rozwiązania

Sektor publiczny

Doradztwo dla sektora publicznego i samorządów

Rozwój i rewitalizacja miast i regionów. Efektywność. Atrakcyjność gospodarcza. Innowacyjność. Środki unijne. To kluczowe wyzwania sektora publicznego w Polsce. Nasze rozwiązania, które wychodzą im naprzeciw, kierujemy do administracji centralnej, samorządów oraz spółek państwowych i komunalnych.

O Nas

Zespół ds. sektora publicznego Deloitte posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu strategicznym, zarządzaniu i realizowaniu kompleksowych projektów doradczych.

Nasi konsultanci specjalizują się w projektach z zakresu rewitalizacji, rozwoju obszarów miejskich i regionów, atrakcyjności inwestycyjnej, polityki innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy, optymalizacji działań administracji publicznej, rozwoju kapitału ludzkiego oraz inkluzji społecznej. Realizujemy również analizy ekonomiczne i finansowe oraz badania opłacalności inwestycji, budujemy modele finansowe. Doradzamy w pozyskiwaniu dofinansowania zewnętrznego, w szczególności unijnego, oraz optymalizowaniu jego struktury. W codziennej pracy korzystamy z zasobów, wiedzy i doświadczenia globalnej sieci Deloitte.

Usługi Deloitte z zakresu sektora publicznego

Rozwój i rewitalizacja miast i regionów

Oferujemy wsparcie w strategicznym zarządzaniu rozwojem i rewitalizacją miast i regionów, wykorzystując przy tym metody analityczne, które sprawdziły również się w sektorze komercyjnym. Więcej informacji

Optymalizacja funkcjonowania instytucji sektora publicznego

Doradzamy przy planowaniu i wdrażaniu przekształceń strukturalnych i optymalizacji procesów wewnątrz i pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych. Więcej informacji

Atrakcyjność gospodarcza

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu strategii promujących atrakcyjność gospodarczą miast i regionów oraz w pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Więcej informacji

Rozwój innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy

Opracowujemy i wdrażamy strategie innowacji oraz doradzamy przy tworzeniu instytucji otoczenia biznesu. Więcej informacji