Artykuł

Raport: 2014 Board Practices Report 

Perspektywa rady dyrektorów

Maj 2015

Raport „2014 Board Practices Report: Perspectives from the boardroom” to 9 edycja badania przeprowadzonego przez amerykańskie Society of Corporate Secretaries & Governance Professionals i Deloitte LLP Center for Corporate Governance wśród członków rad dyrektorów 250 spółek publicznych działających w Stanach Zjednoczonych.

Publikacja zawiera analizę danych i zjawisk z obszarów takich jak: nadzór nad strategią, polityka sukcesji w radach, zaangażowanie udziałowców czy wykorzystywanie zaawansowanych analiz danych podczas podejmowania decyzji.

Najważniejsze wnioski z raportu

Strategia jest numerem jeden na liście priorytetów rad dyrektorów w Stanach Zjednoczonych na najbliższy rok. Wskazywało na nią 85% respondentów. Zaraz po niej w rankingu tym uplasowało się monitorowanie ryzyka, które często jest wskazywane wraz ze strategią oraz strukturą i składem rady jako zagadnieniem skupiającym coraz więcej uwagi udziałowców i akcjonariuszy. Listę pięciu najważniejszych priorytetów rad na rok 2015 dopełnia planowanie sukcesji CEO oraz zagadnienie cyber bezpieczeństwa.


• Ponad połowa respondentów wskazała, że reprezentowane przez nich rady dyrektorów temat strategii podejmują na każdym posiedzeniu. Co więcej, niemal wszyscy deklarują, że rada zapoznaje się z alternatywami przyjętej strategii i dyskutuje ryzyka związane z każdym z wariantów. Zdecydowana większość respondentów uważa, że poziom informacji na temat strategicznego ryzyka dostarczanych radzie znacznie wzrósł w ostatnim roku.


• Trzy typy kompetencji członków rady dyrektorów wskazywane przez respondentów, jako najbardziej pożądane to doświadczenie w branży, doświadczenie w zarządzaniu oraz doświadczenie w biznesie na poziomie międzynarodowym. Małe spółki często wskazywały także, jako kluczowe doświadczenie na rynku fuzji i przejęć.


Przybywa kobiet w składzie amerykańskich rad dyrektorów. 18% respondentów potwierdziło, że przez ostatni rok liczba kobiet w reprezentowanych przez nich radach wzrosła. Trend ten zauważalny jest szczególnie w dużych i małych spółkach, gdzie kobiety stanowią od 26% do 50% składu rad dyrektorów.


Jedna trzecia badanych firm inwestuje w szkolenie rad dyrektorów w zakresie umiejętności analizy danych oraz big data. Trend ten jest szczególnie widoczny wśród dużych spółek kapitałowych (48%). Ponadto 27% przedstawicieli firm objętych badaniem deklaruje, że uwzględnia zaawansowane analizy w swoich strategiach, a 7% rozważa taki krok.


• Firmy wspierają szkolenie rad w wielu obszarach. Najczęściej są to zasady postępowania spółki, odpowiedzialność członków rady, wykorzystywanie informacji poufnych oraz dodatkowe szkolenia związane ze specyfiką branży. W stosunku do poprzedniej edycji badania szczególnie na popularności zyskały tematy takie jak etyka, zasady postępowania oraz zagadnienia dotyczące regulacji.


• W radach 60% dużych, 53% średnich i 50% małych spółek funkcje przewodniczącego (chairman) i prezesa (CEO) są połączone.


• Większość rad dyrektorów spotyka się 7 razy w roku, a ich posiedzenia trwają zwykle od 3 do 5 godzin.


• W zależności od wielkości firmy rada liczy przeciętnie od 9 do 11 członków.
 

2014 Board Practices Report: Perspectives from the boardroom (dokument w języku angielskim)

Infografika nt. badania rad nadzorczych "2014 Board Practices Report"

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?