Rady nadzorcze i komitety audytu pod lupą

Artykuł

Rady nadzorcze i komitety audytu pod lupą

Biuletyn Rad Nadzorczych 10/2018

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu Rad Nadzorczych, w którym prezentujemy analizy, komentarze oraz informacje na temat przepisów i zjawisk kształtujących ład korporacyjny w Polsce. W tym wydaniu między innymi o zapowiadanych przez KNF kontrolach w 2018 roku, a także o projekcie ustawy o jawności życia publicznego.

KNF zapowiada kontrole w spółkach

W grudniu 2017 roku na stronie internetowej KNF opublikowany został „Plan działań KNF na rok 2018 w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym”. Szczególną uwagę na ten dokument powinny zwrócić rady nadzorcze i komitety audytu wszystkich jednostek zainteresowania publicznego, ponieważ oprócz dodatkowych kontroli KNF zapowiada również nakładanie kar administracyjnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w składach komitetów i obowiązujących przy ich wyborze procedurach.

>> Czytaj więcej

Projekt ustawy o jawności życia publicznego - co reguluje i dlaczego budzi tyle emocji?

Projekt ustawy o jawności życia publicznego wymaga od zarządów i rad nadzorczych nowego spojrzenia na zarządzanie ryzykiem korupcji w spółkach. Wprowadza bowiem konieczność podjęcia konkretnych kroków zmierzających do przeciwdziałania praktykom korupcyjnym, a także zachęca do określonych działań w celu uniknięcia kar w przypadkach, kiedy do korupcji już doszło.

>> Czytaj więcej

Co nowego na agendach rad nadzorczych i zarządów w 2018 roku?

Spółki muszą mierzyć się ze stale rosnącą liczbą wyzwań. Wśród nich pojawiają się zarówno odwiecznie obecne zagadnienia wymagające okresowego lub stałego zaangażowania i uwagi ze strony zarządów i rad, jak i zupełnie nowe wyzwania, które dopiero oczekują na wypracowanie odpowiednich procedur i rozwiązań.

>> Czytaj więcej

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?