ład korporacyjny, rada nadzorcza, niezależny członek rady nadzorczej, komitet audytu, ustawa o biegłych rewidentach

Predykcje

Nowe obowiązki rad nadzorczych

Biuletyn Rad Nadzorczych 8/2017

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu Rad Nadzorczych, w którym prezentujemy analizy, komentarze oraz informacje na temat przepisów i zjawisk kształtujących ład korporacyjny w Polsce. W tym wydaniu między innymi o wpływie Ustawy o biegłych rewidentach na funkcjonowanie rad nadzorczych, o najnowszym raporcie Deloitte na temat różnorodności w spółkach, a także o tym, czy należy obawiać się zwiększonych uprawnień Krajowej Administracji Skarbowej i jak przygotować się na wypadek niezapowiedzianej kontroli w spółce (tzw. "dawn raids").

Ustawa o biegłych rewidentach – najważniejsze zmiany z perspektywy rad nadzorczych

W czerwcu w życie weszła znowelizowana Ustawa o biegłych rewidentach. W ten sposób do polskiego porządku prawnego zaimplementowane zostały przepisy unijne regulujące zasady badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. Wiele zmian czeka rady nadzorcze i komitety audytu, ponieważ to na nie ustawodawca nakłada najwięcej nowych obowiązków.

→ Czytaj więcej

Większe uprawnienia kontrolne organów państwa - czy spółki mają się czego obawiać?

Zwiększenie uprawnień kontrolnych organów publicznych w połączeniu z rozszerzaniem katalogu środków przymusu powoduje, że wzrasta ryzyko prawne funkcjonowania biznesu. Członkowie rad nadzorczych powinni wziąć powyższe zmiany pod uwagę, wykonując swoje obowiązki. Warto rozważyć między innymi, czy w spółce obowiązuje polityka oraz standardy doboru kontrahentów, mechanizmy zabezpieczające przed nieprawidłowościami, czy procedury na wypadek niezapowiedzianej kontroli.

→ Czytaj więcej

Women in the Boardroom: A Global Perspective

Kobiety nadal stanowią zdecydowaną mniejszość w zarządach i radach nadzorczych firm, pomimo nieustających wysiłków zmierzających ku zwiększeniu różnorodności – takie wnioski płynął z piątej edycji raportu „Women in the Boardroom: A Global Perspective” przygotowanego przez Deloitte. Kobiety globalnie zajmują 15 proc. miejsc w zarządach, co stanowi 3 pp. więcej niż dwa lata wcześniej. W Polsce kobiety mają 15,2 proc. udziału w radach nadzorczych i stoją na czele 6,3 proc. zarządów spółek giełdowych z rynku głównego.

→ Czytaj więcej

Rosnące znaczenie polityki różnorodności

Za sprawą dyrektywy o raportowaniu niefinansowym już od tego roku jednostki zainteresowania publicznego i duże firmy w Polsce będą zobowiązane do publikowania informacji o polityce różnorodności w odniesieniu do organów administrujących, zarządzających i nadzorczych spółki. Część firm publikację takiego dokumentu ma już za sobą, można jednak założyć, że dla wielu spółek będzie to wyzwanie, z którym będą musiały się dopiero zmierzyć.

→ Czytaj więcej

Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze

Zapraszamy na trzecią edycję konferencji dla rad nadzorczych organizowanej przez Rzeczpospolitą i Deloitte, która odbędzie się 19 października w Warszawie. Gościem specjalnym będzie Arno Probst – ekspert corporate governance Deloitte w Niemczech.

→ Rejestracja

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?