rady nadzorcze

Artykuł

Nowe przepisy w mocy

Biuletyn Rad Nadzorczych 9/2017

Dobiegający powoli końca rok 2017 obfitował w zmiany istotne z punktu widzenia ładu korporacyjnego i nadzoru nad spółkami. Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach, nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi czy nowelizacja ustawy o rachunkowości to tylko kilka najważniejszych przykładów nowych regulacji, które znacznie zmieniają rzeczywistości prawną w polskich spółkach publicznych, a także zakres obowiązków rad nadzorczych.

Unijne przepisy w krajowym wydaniu

Choć wspomniane przepisy są krajową formą implementacji unijnych przepisów, których brzmienie znane było od dłuższego czasu, w kilku przypadkach polscy legislatorzy poszli znacznie dalej w kreowaniu obostrzeń, niż wynikało to z pierwotnych zaleceń. Przykładem takiego działania może być forma wdrożenia do krajowego porządku prawnego dyrektywy i rozporządzenia UE reformujących rynek usług audytorskich. Więcej na temat nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, która jest w mocy od czerwca 2017 roku można przeczytać w poprzednim wydaniu biuletynu.

O powyższych zmianach należy nie tylko pamiętać, ale także sprawdzić, czy spółka wdrożyła rozwiązania organizacyjne wymagane nowymi przepisami oraz odpowiednie procedury, które pozwolą organom spółki wywiązywać się z nowych przepisów. Dlaczego? Ponieważ zwiększają ona także uprawnienia organów nadzorujących rynek do kontrolowania oraz karania za nieprawidłowości. Spora część z nich dotyczy weryfikacji składów oraz funkcjonowania rady nadzorczej. Komisja Nadzoru Finansowego zapowiada, że będzie uważnie przyglądać się temu, jak spółki wywiązują się z nowych obowiązków, np. dotyczących powoływania komitetów audytu (skupi się na weryfikowaniu kompetencji oraz niezależności członków) czy właściwego raportowania informacji poufnych mogących mieć wpływ na wycenę akcji. Między innymi o nowych obowiązkach oraz wymaganiach względem rad nadzorczych spółek publicznych opowiada Dorota Snarska-Kuman w wywiadzie dla dziennika „Rzeczpospolita”.

>> Przeczytaj cały wywiad

Nadzór korporacyjny oczami inwestorów

O tym, że ład korporacyjny nabiera coraz większego znaczenia nie tylko dla instytucji nadzorujących rynek, ale także dla rodzimych inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych, mogliśmy przekonać się podczas konferencji „Nowoczesne Rady Nadzorcze”, która odbyła się w październiku w Warszawie z inicjatywy dziennika „Rzeczpospolita” oraz Deloitte. Między ekspertami reprezentującymi wymienione środowiska i instytucje wywiązała się ożywiona dyskusja między innymi na temat sposobu wdrażania oraz egzekwowania ładu korporacyjnego. Nikt jednak nie miał wątpliwości, że zagadnienie to staje się coraz ważniejsze i w najbliższym czasie jego znaczenie jeszcze bardziej wzrośnie. 

>> Zobacz relację z konferencji „Nowoczesne Rady Nadzorcze”

Ład korporacyjny coraz ważniejszy dla firm rodzinnych

Omawiane zmiany dotyczą jednostek zainteresowania publicznego, niemniej temat ładu korporacyjnego oraz wpływu odpowiednio skomponowanej rady nadzorczej na wzrost wartości spółki coraz częściej pojawia się na ustach przedstawicieli firm rodzinnych. I choć w Polsce trend ten może być jeszcze słabo zauważalny, w krajach o dłuższej tradycji wolnorynkowej jest on już bardzo wyraźny. O tym, dlaczego firmy rodzinne w Niemczech zaczęły zatrudniać niezależnych członków rad, a także o przyczynach niedawnych głośnych kryzysów zarządzania i nadzoru w niemieckich korporacjach z dr Arno Probstem – ekspertem ds. corporate governance Deloitte w Niemczech oraz gościem specjalnym konferencji „Nowoczesne Rady Nadzorcze” – rozmawiał Michał Niewiadomski z dziennika „Parkiet”.

>> Przeczytaj cały wywiad

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?