Analizy

Rady Nadzorcze: Zmieniające się priorytety

Biuletyn Rad Nadzorczych 4/2016

Czerwiec 2016

Otoczenie biznesowe rzuca firmom nowe wyzwania. Tym samym zmianom ulegają priorytety rad nadzorczych. Aby ułatwić identyfikację głównych wyzwań stojących obecnie przed radami nadzorczymi, przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer biuletynu dla rad nadzorczych.

Niniejsze wydanie poświęcone jest omówieniu raportu Deloitte EMEA 360 Boardroom Survey, który opublikowany został w czerwcu 2016 roku. W badaniu udział wzięli przewodniczący rad dyrektorów oraz rad nadzorczych z Polski oraz 19 innych krajów Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.

W biuletynie prezentujemy komentarze ekspertów Deloitte na temat najważniejszych wyników uzyskanych podczas badania. Przybliżamy lokalną perspektywę, prezentujemy najważniejsze różnice między krajami oraz wskazujemy obszary corporate governance, które wymagają uwagi polskich rad nadzorczych.

Rady nadzorcze stawiają na innowacje i rozwój firm

Wyniki pierwszej edycji badania „EMEA 360 Boardroom Survey – Priorytety nadzoru korporacyjnego”. Priorytety i wyzwania wskazane przez 271 dyrektorów niewykonawczych oraz członków rad nadzorczych, pochodzących z 20 krajów położonych w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Czytaj więcej

Czytaj więcej

Ewolucja wyzwań stojących przed radami nadzorczymi

Otoczenie biznesowe rzuca nowe wyzwania, które przybierają różną postać. Zmaganie się z nimi wymaga coraz większego zaangażowania rad nadzorczych. Kreowanie ładu korporacyjnego, opracowanie i monitorowanie strategii, a także ustalanie planu radzenia sobie z nowymi wyzwaniami i ryzykami to dodatkowe obowiązki, a także większa odpowiedzialność. Felieton Doroty Snarskiej-Kuman.

Czytaj więcej

Podcast omawiający wyniki badania „EMEA 360 Boardroom Survey"

Dorota Snarska-Kuman, partner w Sektorze Instytucji Finansowych i lider programu rozwoju rad nadzorczych w Deloitte – i Wiesław Thor – doradca zarządu Deloitte oraz wieloletni członek rady nadzorczej mBank S.A. – wyjaśniają między innymi:

  • Na czym polega różnica między radą nadzorczą i radą dyrektorów?
  • Jakie sa główne priorytety rad nadzorczych na najbliższe lata i co oznacza to dla polskich przedsiębiorstw?
  • Jak na pracę rad nadzorczych wpłynie rosnące zagrożenie cyberprzestępczością?
  • Nad czym muszą szczególnie pracować polskie rady nadzorcze, by dorównać obowiązującym na świecie trendom corporate governance?

Podcast (wysłuchaj audycji)

Rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa

Według uczestników badania Deloitte EMEA 360 Boardroom Survey cyberbezpieczeństwo w najbliższym czasie nabierze wyraźnie na znaczeniu i awansuje na liście priorytetów rad nadzorczych i rad dyrektorów z regionu EMEA na najbliższe dwa lata. Niestety wiele firm wciąż nie dostrzega ryzyka, mimo że jest ono realne.

Czytaj więcej

Kobiety w radach nadzorczych

Kobiet zasiadających w radach nadzorczych przybywa. Mimo to nasz kraj pod względem różnorodności pozostaje daleko poniżej średniej europejskiej. W Polsce mało która firma ma wdrożoną politykę różnorodności stosowaną przy nominacji władz spółki. Taki obraz potwierdzają wyniki badania EMEA 360 Boardroom Survey przeprowadzonego w 20 krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Czytaj więcej

Składniki sukcesu

Na początku roku Deloitte opublikował kolejne wydanie Dircetors’ Alert 2016 – doroczny raport omawiający kluczowe wyzwania stojące przed radami nadzorczymi oraz radami dyrektorów na całym świecie. Zawiera opinie oraz wywiady z niezależnymi dyrektorami i członkami rad nadzorczych, a także opinie niezależnych ekspertów globalnej sieci Deloitte. Stanowi uzuepłnienie i tło do interpretacji wyników najnowszego badania Deloitte EMEA 360 Boardroom Survey.

Czytaj więcej

 

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?