Article

Rady Nadzorcze: Konferencja i wstępne wyniki raportu

Biuletyn Rad Nadzorczych 5/2016

Listopad 2016

Nowoczesne Rady Nadzorcze

Doświadczenia lokalne i zagraniczne bywają niezwykle cenne w budowaniu silnych kompetencji członków Rad Nadzorczych. ​W tym roku wraz z polskimi oraz zagranicznymi ekspertami podczas darmowej konferencji "Nowoczesne Rady Nadzorcze" omówimy kluczowe wyzwania związane z nadzorem korporacyjnym.

W oparciu o doświadczenia liderów praktyki corporate governance firmy Deloitte z Holandii i Wielkiej Brytanii poddamy analizie zagadnienia, które w istotny sposób wpłyną w najbliższych latach na agendy rad nadzorczych oraz rad dyrektorów spółek działających w naszej części globu.

Co zyskasz?

 • Dowiesz się, z jakimi nowymi wymaganiami prawnymi oraz biznesowymi rady nadzorcze będą musiały się zmierzyć w najbliższych latach. Dowiesz się też, jak sobie z nimi poradzić.
 • Poznasz rozwiązania i dobre praktyki ładu korporacyjnego stosowane w innych europejskich krajach.
 • Dowiesz się, jakie kompetencje powinni mieć członkowie rady nadzorczej, aby właściwie wywiązywać się ze swoich obowiązków.
 • Dowiesz się, dlaczego w Wielkiej Brytanii został wprowadzony obowiązek regularnej ewaluacji pracy rad dyrektorów oraz czy w Polsce możliwe jest wprowadzenie podobnych regulacji.

Agenda wydarzenia:

 • Trendy corporate governance w Europie Zachodniej na przykładzie Holandii
 • Ład korporacyjny w Polsce
 • Jak skomponować idealną radę nadzorczą? 
 • Przykład dobrych praktyk dotyczących kompozycji rady - Holandia
 • Raportowanie pozafinansowe, fuzje i przejęcia, cyberbezpieczeństwo – z jakimi nowymi wyzwaniami polskie rady nadzorcze będą musiały się zmierzyć w najbliższych latach?
 • Kompleksowa ocena rad w największych instytucjach finansowych w Wielkiej Brytanii
 • Dlaczego radom nadzorczym potrzebna jest kompleksowa ocena?

Spółki do dobrych praktyk GPW podchodzą z dystansem

Wszystkie spółki notowane w trzech największych indeksach giełdowych deklarują stosowanie znowelizowanych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Jak wynika z badania firmy doradczej Deloitte, deklaracje te niejednokrotnie mają niewiele wspólnego z praktyką. Problem dotyczy ujawniania informacji na temat stosowanej przez firmy polityki różnorodności oraz polityki wynagradzania. Spółki też niechętnie publikują długoterminowe prognozy finansowe oraz uwzględniają w wewnętrznych regulacjach zasady postępowania w sytuacji powstania konfliktu interesów.

Czytaj więcej

Wiele polskich spółek ma problem z zapewnieniem różnorodności w radach nadzorczych

Pięciu mężczyzn w wieku około 50 lat, czterech z polskim, jeden z zagranicznym paszportem – to statystyczny obraz rady nadzorczej polskiej spółki publicznej. Deloitte przeprowadziło badanie na podstawie informacji udostępnianych na stronach korporacyjnych 235 spółek publicznych, wśród których znalazły się podmioty notowane w największych indeksach giełdowych oraz instytucje finansowe nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Czytaj więcej

Rady Nadzorcze - Infografika

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Did you find this useful?