Rady nadzorcze biuletyn rok istotnych zmian

Predykcje

2017 – rok istotnych zmian

Biuletyn rad nadzorczych 6/2017

Nowy rok przyniesie wiele istotnych zmian dla spółek. Z uwagi na ich wielowymiarowy charakter, przygotowanie się do części z nich będzie wymagało zaangażowania na poziomie zarządów, jak i rad nadzorczych. Największa rewolucja czeka jednostki zainteresowania publicznego, niemniej część zmian dotknie również średnie i małe firmy. Jeśli do nowych wymogów dodamy dynamikę przemian zachodzących w technologiach, procesach, a także trendach społecznych czy modelach konsumpcji, to okaże się, że zarządzanie, a także sprawowanie nadzoru nad firmą wymaga już nie tylko wiedzy, uwagi, czy doświadczenia, ale także dobrej intuicji i zdolności do szybkiego reagowania.

Dorota Snarska-Kuman | Partner Audit FSI, Lider Programu Rady Nadzorcze

Rewolucyjne zmiany zachodzące w biznesie to obecnie gorący temat. Disruption, bo tak zwykło się po angielsku nazywać to zjawisko, dotyczy obecnie wszystkich aspektów funkcjonowania firm. Wymusza zmianę podejścia do projektowania modeli biznesowych, a także do sposobu tworzenia i realizowania strategii. Przełomowe innowacje, rewolucyjne zmiany w procesach, a także ogromna dynamika zjawisk społecznych determinuje procesy wytwarzania i sprzedaży, kształtuje style konsumpcji, rewolucjonizuje sposoby komunikowania, a także istotnie wpływa na sferę zarządzania kapitałem ludzkim.

Wszystko to sprawia, że zarządy oraz rady nadzorcze muszą być w stanie szybko reagować na nowe zjawiska. Kluczowa w tym wypadku będzie z pewnością odpowiednio przygotowana i podatna na zmiany strategia biznesowa, uwzględniająca kluczowe ryzyka oraz pozwalająca na wdrażanie stosownych korekt. Za niemniej istotną uznać należy także kulturę organizacyjną. Właściwa reakcja zależeć będzie jednak przede wszystkim od tego, czy zarząd i rada będą dysponowały właściwą wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem. Aby to zweryfikować, nieodzowne jest regularne mierzenie i sprawdzanie efektywności zarządów i rad.

Szerzej zjawisko to omawia publikacja Directors’ Alert 2017 wydana przez Deloitte. 

Directors’ Alert 2017

Czy rada nadzorcza oraz zarząd Twojej firmy mają dość odwagi, by stawić czoła gwałtownym zmianom zachodzącym w otoczeniu biznesowym?

Przeczytaj artykuł

Niedokończona reforma rynku audytorskiego

Oprócz dynamicznych przemian rynkowych rady i zarządy w najbliższym czasie czeka także zaplanowanie i przygotowanie firm na wdrożenie nowych regulacji. Polskie spółki publiczne nadal oczekują na przyjęcie w ostatecznym kształcie unijnych przepisów reformujących rynek audytorski. Od czerwca 2016 roku w związku z brakiem polskiej ustawy rozporządzenie unii europejskiej obowiązuje bezpośrednio. Wiadomo już od dłuższego czasu, jaki jest zakres zmian, które wprowadzi ustawa, nieznany jest jednak ich ostateczny kształt, a zwykle diabeł tkwi w szczegółach.

Wśród najistotniejszych zmian, które bezpośrednio dotykają rady nadzorcze, jest zwiększenie obowiązków związanych z raportowaniem i rozbudowaną komunikacją pomiędzy radą nadzorczą (lub komitetem audytu) i biegłym rewidentem. Obowiązkowa rotacja audytora to z kolei dodatkowe obowiązki związane z rozpisaniem i przeprowadzeniem przetargu. I wreszcie zmiany dotyczą wprowadzenia odpowiedzialności osobistej i finansowej członków zarządów oraz rad nadzorczych za ewentualne nieprawidłowości i zaniedbania w sprawowaniu powierzonej funkcji (m.in. za niedopilnowanie terminów lub procedur związanych ze zmianą audytora, uchybienia we współpracy czy próby wywierania nacisku na biegłego rewidenta). Do tego zwiększają się uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego, która będzie mogła w trybie administracyjnym nakładać kary zarówno na spółkę, jak i jej reprezentantów.

RODO od maja 2018 roku

Jednocześnie spółki muszą przygotować się do wdrożenia innej unijnej regulacji. Mowa o Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które zacznie obowiązywać od przyszłego roku. Zmiany przygotowane przez Unię w wielu przypadkach wymuszą weryfikację strategii oraz audyt obowiązujących procedur związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych. W tym wypadku przepisy obowiązywać mają w jednolitym brzmieniu wszystkie firmy działające w krajach Unii Europejskiej.

RODO narzuca określone obowiązki, nie precyzując przy tym sposobu ich realizacji. Tym samym to na przedsiębiorcy będzie spoczywać obowiązek udowodnienia, że działa zgodnie z przepisami. Więcej na temat rozporządzenia i roli rady nadzorczej przy jego wdrożeniu znajdą Państwo w artykule pt. Co członkowie rad nadzorczych powinni wiedzieć o RODO przygotowanym przez kancelarię Deloitte Legal.

Wszystko o RODO

Co Członkowie Rad Nadzorczych powinni wiedzieć o RODO?

Przeczytaj artykuł

Średnie i małe przedsiębiorstwa z dodatkowymi obowiązkami

Na koniec warto dodać, że oprócz wdrożenia wymogów RODO, średnie i małe firmy czeka jeszcze jedno spore wyzwanie. Jest nim Jednolity Plik Kontrolny. Przede wszystkim oznacza on konieczność wdrożenia właściwych rozwiązań informatycznych, a także wymusza przegląd procedur i procesów związanych z bieżącym raportowaniem finansowym. Więcej na ten temat w artykule Ernesta Frankowskiego pt. Jednolity Plik Kontrolny – wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Jednolity Plik Kontrolny dla MŚP

JPK to duże obciążenie dla przedsiębiorców, ale również szansa na zautomatyzowanie kontroli wewnętrznej. Warto dobrze ją wykorzystać.

Przeczytaj artykuł

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?