Jednolity Plik Kontrolny dla Rad Nadzorczych

Artykuł

Jednolity Plik Kontrolny – wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to nowy standard prowadzenia kontroli podatkowych. Dotychczas obowiązywał wyłącznie duże przedsiębiorstwa. W 2017 r. obowiązek przekazywania w tej formie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT objął także małe i średnie firmy. Dla organów podatkowych jest to potencjał do bardziej efektywnej kontroli rozliczeń. Dla podatników – okazja do popełnienia błędów, za które być może trzeba będzie słono zapłacić. Z drugiej strony, to także szansa na zidentyfikowanie obszarów ryzyka w obszarze finansów przedsiębiorstwa.

Ernest Frankowski | Dyrektor, Tax Management Consulting, Deloitte Doradztwo Podatkowe

Każdego miesiąca, bez wezwania organów podatkowych, podatnicy są obowiązani przekazać ewidencję zakupów i sprzedaży VAT w ujednoliconym formacie JPK. Obowiązek ten dotyczy obecnie wszystkich z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw.

Ponadto, począwszy od 1 lipca 2016 r., duże przedsiębiorstwa, na wezwanie organów podatkowych, muszą przekazywać w formie JPK także księgi podatkowe, wyciągi bankowe, stan magazynowy, faktury VAT oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów. Od 1 lipca 2018 r. obowiązek ten obejmie wszystkich przedsiębiorców.

Jak się przygotować do JPK?

Przygotowanie pliku JPK wymaga wyeksportowania z systemów księgowych danych określonych w poszczególnych strukturach JPK. Następnie dane te należy zapisać w formacie .xml. i wysłać na bramkę udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Szczegółowy układ danych w pliku JPK określają struktury opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Z uwagi na wysoki stopień szczegółowości raportowanych danych i skomplikowaną strukturę logiczną, w praktyce przygotowanie pliku JPK wymaga użycia specjalnych programów komputerowych. Znacznie większym wyzwaniem bywa jednak dostosowanie systemów księgowych firmy do generowania danych i zestawień, które należy zamieścić w pliku JPK.

Potencjał ryzyka – potencjał korzyści

W oparciu o plik JPK w formacie .xml, organy podatkowe mogą prowadzić zautomatyzowaną kontrolę rozliczeń podatkowych przedsiębiorców. Zgodnie z założeniami Ministerstwa, nowe podejście ma skrócić czas kontroli, a także ujednolicić sposób przygotowania przez podatników danych podatkowych.

JPK to duże obciążenie dla przedsiębiorców, ale również szansa na zautomatyzowanie kontroli wewnętrznej. Warto dobrze ją wykorzystać.

Regulacja JPK wymusiła na przedsiębiorcach dostosowanie do ustrukturyzowanego raportowania danych finansowych. Już samo projektowanie procesu przetwarzania danych do formatu .xml może być przyczynkiem do tego, aby bliżej przyjrzeć się poprawności rozliczeń finansowych w firmie. Ponadto, mając gotowe pliki JPK, warto samemu przeprowadzić symulację kontroli rozliczeń podatkowych. Z jednej strony, może to uchronić przed sankcjami z tytułu nieprawidłowego rozliczania podatków. Z drugiej, zapobiec sprowadzeniu na podatnika kontroli podatkowej.

Więcej informacji na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego znajdą Państwo na pod adresem: www.deloitte.com/pl/taxCube oraz na blogu Ernesta Frankowskiego.

Czy ta strona była pomocna?