Artykuł

Liderzy na dziś – Liderzy na jutro

Jakie kompetencje przywódcze mają członkowie zarządów i rad nadzorczych?

Co ma znaczenie w zarządzaniu organizacją dzisiaj i w przyszłości?

Raport z "Kompetencje przywódcze członków zarządów i rad nadzorczych" z badania kompetencji menadżerów – kobiet i mężczyzn – w kontekście zmieniających się potrzeb biznesowych. Styczeń 2015

Raport Deloitte Liderzy na dziś – Liderzy na jutro to pierwsza na polskim rynku analiza dotycząca kompetencji przywódczych członków zarządów i rad nadzorczych. Raport powstał w oparciu o kompleksowe badanie wśród menedżerów najwyższego szczebla. Unikalną zaletą badania jest nowatorskie podejście oparte na stworzonym specjalnie dla obecnych potrzeb rynku – Modelu Kompetencji Przywódczych. Model powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów oraz praktyków biznesowych i jest pierwszym tego typu narzędziem w Polsce.

Raport Liderzy na dziś – Liderzy na jutro to początek dyskusji nad zagadnieniem przywództwa w coraz bardziej wymagającym otoczeniu biznesowym. Wyniki analizy potwierdzają globalny trend – świat potrzebuje przywódców z umiejętnościami budowania stabilnej przyszłości firmy, przewodzenia zmianom oraz rozwijania talentów.

Pobierz raport "Liderzy na dziś – Liderzy na jutro"

 

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu tego roku. O rolę liderów we współczesnym biznesie zapytano 172 menedżerów wyższego szczebla, reprezentujących największe polskie firmy. Z menedżerami wysokiego szczebla przeprowadzono także wywiady pogłębiające wyniki badania. Dodatkowo w tym samym obszarze zostało przeprowadzone ogólnopolskie badanie na reprezentatywnej próbie 1100 Polaków w wieku powyżej 18 lat.

 

Download the report "Leaders for today - Leaders for tomorrow". Publication in English.

Infografika

Czy ta strona była pomocna?