Na agendzie rad nadzorczych

Analizy

Na agendzie rad nadzorczych

Czynniki ESG w czasie zawirowań

Jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19 i bieżącymi wydarzeniami wzywającymi do większego zwrócenia uwagi na kwestie społeczne, biznes zaczął mierzyć się z oczekiwaniami większego zaangażowania szerszego grona interesariuszy. Tempo zmian społecznych i oddziaływania na środowisko dramatycznie wzrosło, a przedsiębiorstwa odczuwają poważne skutki finansowe i gospodarcze.

Już na samym początku pandemii w obliczu zbliżającego się kryzysu gospodarczego pojawiły się wątpliwości czy, jak i w jakim stopniu firmy będą przestrzegać zobowiązań wynikających z odpowiedzialności społecznej czy środowiskowej. Teraz już jednak wiadomo, że pandemia tylko potwierdziła wpływ, jaki aspekty środowiskowe czy społeczne mogą mieć na biznes, podkreślając ich rolę w kontekście strategii i ryzyka.

Pomimo poważnych problemów gospodarczych, z jakimi borykają się firmy na całym świecie, zaangażowanie w zrównoważony rozwój pozostaje silne. Firmy nadal rozumieją i doceniają, że zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem odpornych strategii biznesowych, głównym źródłem strategicznej przewagi i będzie kluczowym elementem odbudowy globalnej gospodarki.
Rafał Rudzki, Partner Associate, zespół ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej.

Co prawda jeszcze się okaże, czy jesteśmy świadkami odejścia na stałe od podejścia skoncentrowanego wyłącznie na generowaniu zysku do podejścia skoncentrowanego na generowaniu wartości, jednak bez wątpienia w ostatnim czasie miała miejsce redefinicja pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu i jej rozszerzenie o czynniki związane z ochroną środowiska, czynniki społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ang. Environmental, Social and Governance, ESG). Określenie i dostosowanie celu firmy i uwzględnienie czynników ESG będzie wymagało od firm oceny podejmowanych decyzji z perspektywy różnorodnych grup interesariuszy.        

Firmy, które w swojej strategii mają jasno zdefiniowane cele społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne, przyciągają najbardziej utalentowanych pracowników. Również konsumenci wybierają te marki, które cieszą się zaufaniem społecznym. Aktywność w obszarze zrównoważonego rozwoju działa korzystnie także na partnerów danej firmy oraz wspiera dialog z regulatorami. Również inwestorzy w dłuższej perspektywie czasowej coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z zaangażowania firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Irena Pichola, Partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej.

Rola rady nadzorczej wymaga monitoringu egzekucji celu organizacji oraz inicjatyw i działań w obszarze ESG. Pomimo trudnych decyzji, z jakim firmy będą musiały się zmierzyć, proaktywna kontrola oraz zapewnienie przejrzystości działań ESG może sprawić, że przedsiębiorstwa wyjdą z tego trudnego czasu o wiele bardziej odporne i wiarygodne.

Więcej o tym, jakie działania mogą i powinny podjąć rady nadzorcze żeby lepiej odpowiadać wyzwaniom obecnej sytuacji w materiale Deloitte

POBIERZ PDF

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?