Punkty widzenia

Rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa

Czerwiec 2016

Według badanych biorących udział w "EMEA 360 Boardroom Survey" cyberbezpieczeństwo w najbliższym czasie zyska na znaczeniu i awansuje na liście priorytetów rad nadzorczych i rad dyrektorów z regionu EMEA.

Respondenci, zapytani o ocenę poziomu świadomości cyberzagrożeń w ich radach (ocena w skali od 1 do 5, gdzie 1 to najniższy poziom świadomości), tylko w 48% przypadków oceniali go jako wysoki (4 lub 5), natomiast aż 20% wskazało na niski lub bardzo niski poziom (1 lub 2) świadomości problemu. I chociaż w przybliżeniu połowa badanych firm ma wdrożony plan cyberbezpieczeństwa, to zaledwie w 5% z nich w radzie zasiada ekspert odpowiedzialny za kontrolowanie tej sfery. Taki stan rzeczy najczęściej wynika z przekonania, że za cyberbezpieczeństwo rada odpowiada kolegialnie lub też jest to sprawa, za którą odpowiedzialność ponosi wyłącznie zarząd.

Uznanie przez rady cyberbezpieczeństwa za istotny problem może mieć związek z coraz częstszymi doniesieniami medialnymi na temat ataków oraz ryzykiem utraty dobrego wizerunku przez firmę, która padnie ofiarą takiego ataku. Wyciek danych osobowych także może być bardzo groźny, szczególnie dla branży finansowej oraz dla firm z krajów o niestabilnej sytuacji politycznej.

Istotne różnice w podejściu do cyberbezpieczeństwa można dostrzec również, porównując poszczególne branże. O ile poziom świadomości problemu jest relatywnie wysoki wśród instytucji finansowych, to w innych branżach sytuacja nie napawa optymizmem. Dla przykładu tylko dla 38% badanych reprezentujących firmy z regionu EMEA zajmujące się produkcją przemysłową cyberryzyko jest tematem plasującym się wysoko w agendzie rady. W sektorze medycyny i ochrony zdrowia z kolei tylko połowa badanych wskazała na wysoki poziom świadomości tego zagadnienia wśród członków rad, podczas gdy aż jedna trzecia ocenia go jako niski lub bardzo niski. Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie większość procesów związanych z produkcją jest kontrolowanych przez systemy informatyczne, stosunkowo niski wskaźnik zainteresowania rad tematem cyberbezpieczeństwa może budzić niepokój.

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest obecnie jednym z najpoważniejszych wyzwań dla biznesu. Rady nadzorcze muszą być świadome czyhających zagrożeń związanych z rozwojem i cyfryzacją, tymczasem wiele z nich wciąż nie dostrzega ryzyka, mimo że jest ono realne. 

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?