Punkty widzenia

Rady nadzorcze w nowej rzeczywistości biznesowej

Ład korporacyjny i nowe wymagania prawne wzmacniające nadzór

Felieton Doroty Snarskiej-Kuman, Partnera, Lidera Programu Rozwoju Rad Nadzorczych w Deloitte

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w regulacjach oraz nieformalnych zasadach, na które muszą zwracać uwagę spółki działające zarówno na światowych, jak i europejskich rynkach. Wiele z nich rodzi nowe obowiązki wobec rad nadzorczych, stanowiąc dla niektórych firm konieczność znaczącej reorganizacji dotychczas obowiązujących wewnętrznych zwyczajów i reguł, a od członków rad podnoszenia swych kompetencji.

Można wskazać dwa najważniejsze źródła tych zmian. Jednym z nich, nieformalnym, jest tocząca się w kręgach eksperckich debata dotycząca konieczności wdrażania zmian w zwyczajach panujących w biznesie i kreowanie ładu korporacyjnego. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie sposób zarządzania coraz większymi organizacjami często okazuje się kluczowy dla budowania stabilności i zaufania społecznego, w tym w szczególności zaufania inwestorów do firm.

Okazuje się przy tym, że sprawdzone przez lata praktyki przestają być spójne z rodzącymi się nowymi wyzwaniami i ryzykami, a także zmieniającym się otoczeniem biznesowym. Dlatego dyskusja dotycząca corporate governance już jakiś czas temu stała się rzeczywistym wyzwaniem, z którym zmierzyć muszą się organizacje działające na całym świecie, jeżeli chcą, by prowadzone przez nie działania w dalszym ciągu cieszyły się zaufaniem inwestorów.

Drugie źródło zmian to działania polityków i instytucji, które, wyciągając wnioski z powoli mijającego kryzysu finansowego, postanowiły poprzez wprowadzenie konkretnych przepisów i rozbudowanych formalnych wytycznych zabezpieczyć rynek przed widmem kolejnego kryzysu wywołanego brakiem właściwego nadzoru nad rynkiem i jego graczami.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany, członków rad nadzorczych czeka w najbliższym czasie wiele pracy związanej z zapoznaniem się i wdrożeniem zarówno formalnych, jak i nieformalnych wymagań, które stanowią warunek konieczny dla budowania dobrych relacji z inwestorami.

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?