Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze

Nowości

Kształtowanie polityki informacyjnej spółki – wyzwania i dobre praktyki

Konferencja: Nowoczesne Rady Nadzorcze

Warszawa, 3 grudnia 2019 r.

Kształtowanie polityki informacyjnej spółki ma kluczowe znaczenie jako metoda budowania zaufania między inwestorami, akcjonariuszami a spółką, ale także w przejrzystym dialogu opartym o kompletne informacje z aktualnymi i potencjalnymi klientami, analitykami rynku oraz przedstawicielami mediów.

Zapraszamy do udziału w konferencji Nowoczesne Rady Nadzorcze poświęconej zagadnieniom związanym z wyzwaniami oraz dobrymi praktykami w zakresie kształtowania polityki informacyjnej spółki. W oparciu o doświadczenia liderów praktyki ładu korporacyjnego poddamy analizie zagadnienia, które w istotny sposób wpłyną w najbliższych latach na agendy rad nadzorczych oraz rad dyrektorów spółek działających w Polsce tj. raportowanie niefinansowe, dynamika zmian otoczenia prawnego dotyczącego ujawniania informacji, zakres i sposoby komunikacji z rynkiem i interesariuszami.

Podczas kolejnych prezentacji oraz towarzyszących im paneli dyskusyjnych poruszymy temat komitetów audytu, a dokładniej dobrych praktyk, którymi powinny kierować się w podejmowanych działaniach przy zachowaniu swojej niezależności, jak i skutecznym realizowaniu ustawowych zadań.

Ponadto, omówimy również odpowiedzialność oraz priorytety rad nadzorczych, jak i wyzwania wskazane w badaniach Deloitte przez przedstawicieli członków rad nadzorczych polskich spółek. Dyskusje moderować będą doświadczeni dziennikarze ekonomiczni redakcji dzienników „Rzeczpospolita” oraz „Parkiet”.

 

Agenda

09:30 

Rejestracja, czas na kawę

10:00 

Wyzwania stojące przed radami nadzorczymi w zakresie kształtowania polityki informacyjnej spółki.
Maciej Wróblewski, Partner Associate, Deloitte Legal 
Irena Pichola, Partner, Lider Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte

10:30 

Panel dyskusyjny: Polityka informacyjna spółek – nowe trendy i regulacje

11:30 

Przerwa na kawę

12:00 

Dobre praktyki komitetów audytu

13:00

Panel dyskusyjny: Komitety audytu i rady nadzorcze w obliczu swoich funkcji, odpowiedzialności i priorytetów

14:00 

Lunch

15:00 

Zakończenie konferencji

Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze

Miejsce spotkania:
Giełda Papierów Wartościowych,
ul. Książęca 4, Warszawa
Sala Notowań

Termin spotkania:
3 grudnia 2019 r.

Termin rejestracji:
Do 2 grudnia 2019 r.

Zarejestruj się

Organizator: Rzeczpospolita

Partner merytoryczny: Deloitte

Patronat medialny: Parkiet

Patronat honorowy: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, IDM – Izba Domów Maklerskich, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Czy ta strona była pomocna?