Artykuł

Raport: Polskie Spółki Budowlane 2013

Kluczowi gracze, perspektywy rozwoju i dywersyfikacji

Z raportu wynika że przychody największych spółek budowlanych spadły w 2013 roku o 6,7 mld zł, ale wyniki operacyjne oraz netto były na lepszym poziomie niż rok wcześniej.

 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu drugą edycję raportu “Polskie spółki budowlane 2013 - kluczowi gracze, perspektywy rozwoju i dywersyfikacji”, w którym przedstawiamy analizę; kondycji 15 największych spółek budowlanych pod względem uzyskiwanych przychodów w roku na polskim rynku. W raporcie prezentujemy też perspektywy rozwoju oraz możliwości potencjalnej dywersyfikacji działalności spółek z branży budowlanej.

Pobierz raport "Polskie spółki budowlane 2013 - kluczowi gracze, perspektywy rozwoju i dywersyfikacji" (wymagana rejestracja)

Zmiany na rynku budowlanym w latach 2012/2013

Rok 2013, był kolejnym pełnym wyzwań okresem dla branży budowlanej w Polsce. Łączne przychody 15 największych spółek spadły w tym okresie o 6,7 mld zł, co stanowiło 19,7% spadek w porównaniu do przychodów osiągniętych w 2012 roku. Jednak w odróżnieniu od roku poprzedniego, pomimo wyraźnego spadku przychodów, wyniki operacyjne oraz netto osiągane przez spółki budowalne były na zdecydowanie lepszym poziomie. Poprawiające się stopniowo sytuacja finansowa znalazła także swoje odzwierciedlenie we wzroście kapitalizacji spółek budowlanych notowanych na warszawskim parkiecie, których wartość w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły aż o 58%.

Inwestycje budowlane będą napędzane poprzez Unię Europejską oraz Parterstwo Publiczno-Prywatne

Mimo poczynionych do tej pory inwestycji, ogólny stan infrastruktury w Polsce wciąż nie jest najlepszy, co pozwala zakładać, że w najbliższych latach wysokie tempo rozwoju branży budowlanej będzie się utrzymywać. Duża część inwestycji jest obecnie w toku bądź też odbywają się na nie przetargi, jednak wiele potrzebnych inwestycji jest jeszcze w fazie planowania. Najbardziej znaczących inwestycji można spodziewać się w budownictwie kolejowym, energetycznym i drogowym.

 

W całej Europie już od wielu lat z powodzeniem realizuje się projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Wzrost zainteresowania PPP może być pozytywnym impulsem dla polskiej branży budowlanej. Aby tak się jednak stało niezbędne jest dalsze usprawnianie tego typu rozwiązań w tym opracowanie spójnej polityki na szczeblu krajowym, a także wypracowanie wzorców realizacji projektów w formule PPP.

Co zawiera raport „Polskie spółki budowlane 2013 – kluczowi gracze, perspektywy rozwoju i dywersyfikacji”

W pierwszej części niniejszego raportu zawarliśmy analizę finansową spółek sektora budowlanego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 15 podmiotów, które wypracowały sobie najsilniejsza pozycje na rynku. Dokonaliśmy analizy przychodów, wyniku operacyjnego (EBIT), marży netto, zadłużenia, struktury geograficznej oraz rodzajowej przychodów. Ta część raportu została przygotowana w oparciu o dostępne sprawozdania finansowe.

W części drugiej nasz raport zawiera syntetyczną analizę perspektyw rozwoju branży w horyzoncie krótko i średnioterminowym oraz opracowanie dotyczące kierunków dywersyfikacji działalności spółek budowlanych, że szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z Partnerstwem Publiczno – Prywatnym (PPP).

W finalnej części naszego raportu przedstawiliśmy krótką charakterystykę działalności 15 największych graczy na rynku w 2013 roku. Ujęte tam zostały kluczowe informacje dotyczące ich zakresu działalności, struktury własnościowej oraz szczegółowe dane finansowe z rocznych sprawozdań finansowych.

Mamy nadzieje, iż raport „Polskie spółki budowlane 2013 – kluczowi gracze, perspektywy rozwoju i dywersyfikacji” okaże się dla Państwa pomocny i przybliży aktualną sytuacje na polskim rynku budowlanym, oraz wyzwania stojące przed spółkami budowlanymi w nadchodzących latach.

Inforgrafika: Polskie spółki budowlane

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy