Artykuł

Zasady funkcjonowania Real Estate Investment Trusts (REIT) w Europie i USA

Studium porównawcze

Czerwiec 2017

Inwestycje w nieruchomości to szczególna forma alokacji kapitału, której specyfika zależy od regionu świata. Coraz częściej wykorzystuje się przy tym nowoczesne produkty, umożliwiające osiąganie zysków przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz pozyskiwanie rosnących rzesz inwestorów. 

Jednostki REIT powstały w USA, a następnie rozprzestrzeniły się na inne kraje na całym świecie. Poza Stanami Zjednoczonymi największe rynki tych specyficznych inwestycji funkcjonują w Australii, Japonii i Wielkiej Brytanii.

Ich powstanie wywarło wpływ zarówno na trendy globalne, jak i na sytuację na rynkach lokalnych.

Choć w każdym kraju mają nieco odmienną strukturę, zasady ich funkcjonowania nie różnią się. Aby uzyskać przywileje podatkowe, REIT musi spełnić wiele wymogów dotyczących podziału dochodów, alokacji aktywów, źródeł dochodów itp. Wobec tego funkcjonowanie jednostek tego typu wymaga wprowadzenia odpowiednich przepisów, przede wszystkim odpowiednich przywilejów podatkowych. W tym miejscu warto zauważyć, że przepisy dotyczące REIT w poszczególnych krajach nie są identyczne.

Pobierz przewodnik przedstawiający krótkie zestawienie zasad funkcjonowania tych jednostek w krajach europejskich i w USA.

Zasady funkcjonowania Real Estate Investment Trusts (REIT) w Europie i w USA - Studium porównawcze

Zarejestruj się, aby pobrać PDF (2MB)

REIT regime in Europe and USA - Comparison working paper

Register to Download PDF (851 KB)

Czy ta strona była pomocna?