Blockchain for real estate – Rome wasn’t built in a day | Real Estate Predictions 2018 | Deloitte

Predykcje

Blockchain w branży nieruchomości, czyli nie od razu Kraków zbudowano

Prognozy dla rynku nieruchomości na rok 2018

Rośnie świadomość ogromnego potencjału technologii blockchain dla branży nieruchomości. Przeprowadzono wiele udanych prób i kilka emisji cyfrowych tokenów (ICO), ale etap rozwoju nowych aplikacji, technologii i nowych modeli biznesowych jest jeszcze przed nami.

15/03 - Autorzy: Jan-Willem Santing

Bardziej realistyczne oczekiwania wobec technologii blockchain

Chociaż rynek nieruchomości rośnie i najwięksi gracze muszą opierać się pokusie realizowania krótkoterminowych celów, widzimy przełom w innowacyjnych technologiach na rynku. Technologią blockchain interesują się obecnie niemal wszyscy szefowie firm z branży nieruchomości. Jednak nie jest to antidotum na ich wszystkie problemy.

Dzięki innowacyjnym technologiom, takim jak blockchain, szybko rozwija się zarządzanie nieruchomościami oparte na danych, przez co znacznie zmienia się rola specjalistów ds. nieruchomości. Nie należy tu lekceważyć dwóch istotnych czynników, czyli jakości danych posiadanych obecnie przez firmy z branży oraz tendencji do ograniczania udostępniania danych. Sektor nieruchomości od dawna boryka się z problemem przejrzystości i kwestia ta od lat pozostaje nierozwiązana. Podejście czołowych agentów na rynku musi się zmienić i w miarę postępu cyfryzacji firmy będą musiały dzielić się poufnymi danymi z innym graczami rynkowymi. Spółki, które nie będą chciały w bezpieczny sposób przekazywać innym organizacjom poufnych danych mogą narazić się na utratę korzyści ekonomicznych.

Brak komunikacji w zarządzaniu danymi

Poufność, własność i wymiana danych w oparciu o międzynarodowe standardy i poprawa jakości danych będą miały kluczowe znaczenie w 2018 r. i kolejnych latach. Międzynarodowe wysiłki, takie jak badania rozpoczęte przez IREDEC pod koniec 2017 r., są koniecznym i ważnym krokiem w kierunku wdrożenia technologii blockchain w branży nieruchomości. Celem IREDEC jest określenie podstawowego zestawu danych dla różnych procesów związanych z nieruchomościami oraz pełne odwzorowanie istniejących standardów w celu zapewnienia zgodności zakresu informacji. Kolejne ważne badanie przeprowadzone przez RICS pokazuje, jak główni gracze rynkowi pozyskują dane dotyczące budownictwa, tym dane dotyczące aktywów, wyniki i informacje finansowe i zarządzają tymi informacjami. Najważniejszy wniosek z analiz brzmi następująco: „Raport wymienia wiele przykładów dobrych praktyk oraz inicjatyw publicznych i prywatnych, jednak przede wszystkim mówi o tym, że rozdrobnienie i brak wymiany informacji bezpośrednio przekłada się na sposób zarządzania informacjami w sektorze. Autorzy dochodzą również do wniosku, że w zakresie skutecznego gromadzenia informacji i zarządzania danymi sektor wciąż ma jeszcze wiele do zrobienia.” [1][2]

Obiecujące pierwsze kroki

Technologia blockchain dopiero raczkuje w branży nieruchomości. Ograniczona skalowalność, brak ustandaryzowanych danych, którymi można łatwo się dzielić utrudniają powszechne wdrożenie tej innowacyjnej technologii. Mimo to obserwujemy przykłady skutecznego zastosowania blockchainów na świecie:

  • Zakup nieruchomości za bitcoiny
  • Opłaty wnoszone przez najemców w bitcoinach (z tytułu czynszu, obsługi, ubezpieczenia itd.)
  • Kupno i sprzedaż aktywów w technologii P2P
  • Przeniesienie własności
  • Crowdownership i crowdfunding nieruchomości
  • Umowy najmu w technologii blockchain
  • Platforma wymiany danych dotyczących nieruchomości
  • W pełni zautomatyzowane inteligentne budynki

Oczywiście, jak w przypadku innych nowości, niektóre z tych rozwiązań nie są jeszcze doskonałe lub zgodne z obowiązującymi przepisami. Powszechne wdrożenie będzie wymagało w nadchodzących latach wysiłku, czasu, pozytywnych przykładów, wytrwałości i kreatywności innowacyjnych firm z branży.

W sieci Federated Real Estate Data (FRED)

W branży nieruchomości planuje się stworzenie sieci danych na temat nieruchomości FRED. FRED oznacza połączoną, rozproszoną sieć wymiany informacji o nieruchomościach pomiędzy systemami administracji publicznej (członkami FRED). Członkowie FRED będą zarządzać własnymi danymi i komunikować się bezpośrednio ze sobą za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji (API), który umożliwi im wymianę uporządkowanych informacji i danych.

Aby zwiększyć zaufanie, członkowie FRED będą używać dodatkowej metody (blockchain) by sprawdzić wiarygodność informacji. Większość blockchainów to księgi, w których rejestrowane są transakcje i które mogą sprawdzać wiarygodność transakcji. FRED wprowadza warstwę w strukturze blockchain, która może potwierdzić, czy transakcja dotycząca nieruchomości została zawarta czy nie. Oznacza się każdą transakcję w blockchain wystarczającą ilością informacji, aby inni członkowie FRED mogli zrozumieć jej znaczenie. Wśród zalet technologii blockchain można wymienić przejrzystość, nieodwracalność, łatwości przesyłania i brak możliwości sfałszowania oraz możliwość niezwykle bezpiecznego i łatwego przekazywania cyfrowych tokenów.

Dzięki FRED wymiana informacji pomiędzy organizacjami stanie się nie tylko łatwa, ale również wiarygodna.

Technologia blockchain rzadko bywa stosowana samodzielnie, ale można jej użyć jako elementu większej całości. Kolejną cegiełką w takiej konstrukcji jest API. Tworzenie ustrukturyzowanych danych w oparciu o standardowe definicje i zasady, pozwalające ograniczyć czasochłonność ręcznego wprowadzania danych to najlepsza metoda budowania nowego podejścia. Przesyłanie dokumentów w formatach dostosowanych do potrzeba ludzkich (word, pdf, excel), należy zastąpić połączeniem systemowym z każdym uczestnikiem systemu opartym na interfejsie API. Dzięki temu wymiana informacji może odbywać się bez ręcznej ingerencji człowieka. 

Wnioski

Technologia blockchain wywiera pozytywny wpływ na branżę nieruchomości promując jednolite standardy oraz zwiększając wydajność i przejrzystość. Niesie ze sobą również wiele ciekawych możliwości. Niektórzy twierdzą, że tylko moda i że nie uda się spełnić nadziei pokładanych w tym innowacyjnym podejściu. Pesymizm wynika z tego, że wiele osób, którym brakuje odpowiedniej wiedzy stawia mało realistyczne cele do zrealizowania w krótkim okresie lub nieodpowiednio dobiera przykłady korzyści. Zanim zobaczymy jaki będzie skutek wdrożenia tych innowacji, poszukujmy, odkrywajmy i pamiętajmy, że nie od razu Kraków zbudowano.

Przypisy

[1] IREDEC to inicjatywa prowadzona przez siedem organizacji non-profit: FIDJI (Francja), INREV (Europa), IPF (Wielka Brytania), gif (Niemcy), OSCRE (USA), REDEX (Holandia) i RICS.

[2] RICS, 3 listopada 2017 r., Global Trends in Data Capture and Management in Real Estate and Construction. 

Czy ta strona była pomocna?