Artykuł

Raport: Europejskie Potęgi Budowlane 2015

Branża budowlana nadal wychodzi z recesji

Lipiec 2016

Badanie Europejskie Potęgi Budowlane 2015 analizuje strategie i wyniki najbardziej reprezentatywnych, giełdowych europejskich grup budowlanych pod kątem osiąganych przez nie przychodów, kapitalizacji rynkowej, internacjonalizacji, dywersyfikacji, zadłużenia oraz innych wskaźników finansowych.

Prezentujemy trzynaste wydanie naszego dorocznego raportu pt. Europejskie Potęgi Budowlane, który przedstawia najważniejsze giełdowe europejskie grupy budowlane. Nasze badanie analizuje sytuację rynkową oraz wyniki największych graczy z branży, pod kątem osiąganych przychodów, kapitalizacji rynkowej, internacjonalizacji, dywersyfikacji, dochodowości, zadłużenia oraz innych wskaźników finansowych. Ponadto, raport zawiera również podsumowanie sytuacji finansowej najbardziej reprezentatywnych nieeuropejskich grup budowalnych notowanych na giełdzie. Jak wskazano w zeszłorocznej publikacji, od 2014 roku europejska branża budowlana wychodzi z recesji i może cieszyć się umiarkowanym wzrostem, co odnotowano zarówno w 2014 jak i 2015 roku. Według oczekiwań, reformy strukturalne wzmocnią skutki ożywienia gospodarczego i będą prowadzić do zrównoważonego rozwoju. W związku z tym, a także w oparciu o prognozy Komisji Europejskiej, specjaliści optymistycznie zapatrują się na najbliższą przyszłość.

Podobnie jak w 2014 roku, raport zawiera rozdział poświęcony analizie wyników finansowych europejskich potęg budowlanych. W 2015 roku wskaźniki sprzedaży ogółem i kapitalizacji rynkowej największych firm zwiększyły swoją wartość odpowiednio o 5 i 21 procent. Należy zaznaczyć, że wartość rynkowa najważniejszych europejskich potęg budowlanych w 2015 roku już jest wyższa niż wartości osiągane przed początkiem kryzysu gospodarczego w 2007 roku.

Internacjonalizacja i dywersyfikacja nadal odgrywają znaczącą rolę w ramach strategii analizowanych firm. W 2015 roku sprzedaż międzynarodowa i pozabudowlana nie odbiegały od wyników z roku poprzedniego i odpowiadają około 52% i 24% całkowitej sprzedaży, co stanowi wzrost odpowiednio o 9 punktów procentowych i spadek o 5 punktów procentowych w porównaniu do roku 2010.

Podobnie jak w latach ubiegłych, raport zawiera także rozdział prezentujący profile spółek, który obejmuje 20 największych pod względem przychodów giełdowych spółek budowlanych. Odnośnie wybranych podmiotów prezentujemy dane na temat struktury własności, najważniejszych obszarów działalności i jednostek, obecności na rynkach międzynarodowych, planów, celów strategicznych oraz wybranych wskaźników finansowych zaczerpniętych ze sprawozdań finansowych grup za rok 2015, w zestawieniu z latami 2014 i 2013.

Mamy nadzieję, że nasze opracowanie na temat sektora budowlanego spotka się z Państwa zainteresowaniem, a zawarte w nim informacje pomogą zrozumieć i ocenić wyzwania i możliwości, jakie oferuje branża.

European Powers of Construction 2015

Dokument PDF w języku angielskim.

Zarejestruj się, aby pobrać raport

Top 50 firm w rankingu European Powers of Construction

Czy ta strona była pomocna?