FinTech: Nowy element rynku nieruchomości

Predykcje

FinTech: Nowy element rynku nieruchomości

Prognozy dla rynku nieruchomości na rok 2018

Firmy z branży fintech szybko wkroczyły na rynek nieruchomości. Dlatego warto zastanowić się nad zmianą sposobu myślenia: zamiast bronić się przed fintechami – zacząć z nimi współdziałać, przeanalizować strategię współpracy ze startupami i podjąć kroki w kierunku wykorzystania tej relacji w praktyce.

08/02 - Autorzy: Jim Berry i Surabhi Kejriwal

W liczbach

Firmy z branży fintech szybko wkroczyły na rynek nieruchomości. Dogłębna analiza danych Venture Scanner pokazuje, że liczba firm działających na styku technologii i usług finansowych na rynku nieruchomości na świecie wrosła w niezwykle szybkim tempie z 176 spółek w 2008 roku do 1 318 w trzecim kwartale 2017 roku. Liczba startupów zajmujących się budownictwem i zarządzaniem nieruchomościami znacznie przewyższa liczbę fintechów skupiających się na wynajmie i transakcjach kupna-sprzedaży (patrz rysunek 1). Niekwestionowanym liderem pod względem liczby fintechów są Stany Zjednoczone, którym starają się dotrzymać kroku Indie i Niemcy.1

W latach 2008-2017 całkowita kwota inwestycji w fintechy działające na rynku nieruchomości wzrosła z 2,4 mld USD do 33,7 mld USD. Kapitał wysokiego ryzyka (VC) pozostaje głównym źródłem finansowania tego sektora, ale aktywni są również inni inwestorzy, w tym fundusze typu REIT, uznane firmy świadczące usługi na rynku nieruchomości i inwestorzy, firmy typu private equity oraz inwestorzy indywidualni. Pod względem wartości inwestycji nadal prym wiodą Stany Zjednoczone i Indie, a na trzecim miejscu znalazły się Chiny wyprzedzając Niemcy.

Jak współpracować z fintechami?

Często zakłada się, że startupy stanowią zagrożenie dla firm z rynku nieruchomości, ponieważ oferują innowacyjne rozwiązania i lepszą obsługę klientów przy relatywnie niższych kosztach i szybszym tempie prac. Jednak tradycyjne firmy działające w branży nieruchomości mogą wykorzystać fintechy, by zwiększyć efektywność operacyjną, poprawić jakość usług świadczonych najemcom, a nawet zwiększyć dywersyfikację działalności i stworzyć nowe źródła przychodów. Poza tym firmy z sektora nieruchomości niechętnie wdrażają nowinki techniczne, więc nowocześni partnerzy mogą pomóc prześcignąć konkurentów w stosowaniu nowoczesnych technologii.

Firmy mogą współpracować z fintechami na wiele różnych sposobów. Kilka z nich przedstawiono poniżej:

Tworzenie lub współtworzenie akceleratorów biznesu: Organizacje wspierające rozwój startupów, takie jak akceleratory biznesu pozwalają spółkom wprowadzać nowe rozwiązania i rozwijać kiełkujące idee. Może to być skuteczny i stosunkowo niedrogi sposób wykorzystania innowacyjnych pomysłów opracowanych przez startupy. Na przykład, Unibail-Rodamco, firma oferująca powierzchnie handlowe i biurowe w Europie prowadzi program rozwoju startupów pod nazwą UR Link.2 Za pośrednictwem UR Link firma zapewnia finansowanie, coaching i mentoring oraz przestrzeń do pracy dla startupów i wspólnie z nimi tworzy nowatorskie projekty, które powiększą szeroką gamę oferowanych przez nią produktów i usług. Współpraca ta ma również na celu wprowadzenie technologii cyfrowych w centrach handlowych i poprawę jakości obsługi klienta.3

Korzystanie z usług fintechów: Właściciele nieruchomości, deweloperzy i inwestorzy mogą w różnych sposób korzystać z platform usług fintech - w tym w tym w zakresie wynajmu, zakupu i zarządzania, zabezpieczania finansowania nieruchomości i uzyskiwania dostępu do modeli finansowania nieruchomości. Na przykład Assess+RE oferuje usługi na chmurze, takie jak modele wyceny nieruchomości i usługi analizy finansowej.4

Inwestycje: Firmy, które dobrze wiedzą, na czym polega działalność startupów, posiadają odpowiednie fundusze i skłonność do ryzyka, mogą inwestować w najlepiej rokujące fintechy. Niekiedy firmy chcą zwiększyć wartość startupów, dzieląc się swoją wiedzą, relacjami lub przyczyniają się do rozwoju startupów, kupując od nich produkty lub usługi. Na przykład w 2016 r. grupa dużych właścicieli centrów handlowych zainwestowała w Deliv, startup oferujący klientom jednodniowe dostawy.5

Przejęcie: Spółki posiadające większe fundusze i wiedzę na temat startupów mogą dokonywać strategicznych przejęć, aby ograniczyć rosnącą konkurencję, a także zwiększyć swoje możliwości i obszar działania o nowe rynki. Na przykład w grudniu 2015 r. aby promować przejrzystość, zwiększyć wydajności i skuteczniej korzystać z zaawansowanych narzędzi analitycznych spółka JLL przejęła Corrigo Incorporated, dostawcę rozwiązań do zarządzania budynkami w chmurze.6 Z danych Venture Scanner dotyczących fintechów na rynku nieruchomości wynika, że w ciągu ostatnich czterech lat znacznie wzrosła liczba przejęć firm zajmujących się działalnością deweloperską i zarządzaniem nieruchomościami. Liczba takich transakcji wzrosła z dwóch w 2012 roku do 35 w 2016 roku i 19 w pierwszych trzech kwartałach roku 2017.

Jak ocenić swoją współpracę z fintechami?

Podsumowując, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które pomogą ocenić jak wyglądają relacje spółki z branżą fintech.

  • Zmiana sposobu myślenia: zamiast bronić się przed fintechami, warto z nimi współpracować. Czy nadal uważają Państwo, że fintechy stanowią dla Państwa groźną konkurencję?
  • Ocena stosowanej strategii spółki w zakresie relacji z fintechami. Czy stawiają Państwo na inwestycje czy przejęcia? Na czym polega obecna strategia i model współpracy ze startupami?
  • Podjęcie działań, które mają na celu faktyczne nawiązanie współpracy z fintechami. Czy Państwa firma jest w stanie dotrzymać kroku fintechom w procesie realizacji projektów od podpisania umowy, opracowania koncepcji i projektów pilotażowych do ostatecznych rezultatów?

Więcej informacji na temat fintechów można znaleźć w raportach Deloitte: Fintech by the numbers Incumbents, startups, investors adapt to maturing ecosystem oraz 2018 Real Estate Outlook Optimize opportunities in an ever-changing environment.

  1. Na potrzeby niniejszego raportu zdefiniowaliśmy „fintech" jako ekosystem (początkowo) małych firm wykorzystujących nowoczesne technologie, które dostarczają usługi firmom z rynku nieruchomości lub obsługują ten rynek.
  2. Strona internetowa UR Link
  3. Tamże
  4. Strona internetowa Assess+RE, dostęp 4 sierpnia 2017 roku.
  5. Venture Scanner.
  6. “JLL to Acquire Technology Pioneer Corrigo,” Informacja prasowa JLL, 2 grudnia 2015 r.
Czy ta strona była pomocna?