17. edycja REal Knowledge Newsletter już dostępna!

Artykuł

17. edycja REal Knowledge Newsletter już dostępna!

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania naszego newslettera, w którym można zapoznać się z najbardziej aktualnymi zagadnieniami związanymi z rynkiem nieruchomości komercyjnych.

Czerwiec 2024

W 17. edycji naszego newslettera przygotowaliśmy informacje na temat przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii założeń dotyczących ustawy o REITach, a także na temat wyzwań jakie mogą pojawić się w procesie
przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zapraszamy do lektury!

Pobierz pełną wersję newslettera

17th Edition of REal Knowledge Newsletter

English version

TAX

SINN, czyli polski REIT

Temat REIT-ów już od wielu lat powraca i znika z dyskusji nad szansami rozwoju polskiego rynku nieruchomości, w tym również nad możliwością zasilenia tego rynku lokalnym kapitałem. Przedstawione ostatnio przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii założenia do ustawy o REIT
tym razem pozwalają z optymizmem spojrzeć na możliwość wprowadzenia instytucji REIT-ów w Polsce.

Przeczytaj cały artykuł

 

BUSINESS PROCESS SOLUTIONS

Wyzwania w procesie przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Kwestia sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych regulowana jest Ustawą o Rachunkowości („UoR”), Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”).

Przeczytaj cały artykuł

Czy ta strona była pomocna?