Artykuł

Raport: Polskie spółki budowlane 2015

Najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży

Pażdziernik 2015 r.

Trzecia edycja raportu “Polskie spółki budowlane 2015 - najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży” zawiera analizę kondycji piętnastu największych pod względem uzyskiwanych przychodów spółek budowlanych obecnych na polskim rynku, a także opisujemy perspektywy jego rozwoju.

W pierwszej części raportu przedstawiamy analizę finansową spółek sektora budowlanego w Polsce, w oparciu o 15 podmiotów, które wypracowały sobie najsilniejszą pozycję na rynku. Dokonaliśmy analizy przychodów, wyniku na sprzedaży, wyniku netto, zadłużenia, struktury geograficznej oraz rodzajowej przychodów.

W części drugiej raport zawiera syntetyczną analizę perspektyw rozwoju branży w horyzoncie krótko i średnioterminowym, w tym prezentację planowanych nakładów w poszczególnych segmentach rynku, a także statystyk dotyczących upadłości oraz trendów w zatrudnieniu w budownictwie. Tą część raportu zamyka podsumowanie obecnej sytuacji oraz kluczowych czynników wzrostu w sektorze z perspektywy przedstawicieli największych spółek budowlanych w Polsce.

W ostatniej części raportu przedstawiamy krótką charakterystykę działalności piętnastu największych graczy na rynku w 2014 roku. Zamieszczone w nim zostały kluczowe informacje dotyczące zakresu ich działalności, struktury własnościowej oraz szczegółowe dane finansowe z rocznych sprawozdań finansowych.

Pobierz angielską wersję raportu

Pobierz raport

Polskie spółki budowlane 2015 - zarejestruj się aby bezpłatnie pobrać raport w PDF

Zarejestruj się

Tabela wyników

Polskie spółki budowlane 2015 - spis treści raportu

Wstęp 

Rozdział 1. Analiza finansowa największych spółek budowlanych 

1.1. Ranking największych spółek budowlanych według wartości przychodów osiągniętych w 2014 roku 
1.2. Ranking największych spółek budowlanych w Polsce pod względem osiągniętego wyniku na sprzedaży w roku 2014 
1.3. Ranking największych spółek budowlanych według osiągniętego wyniku netto w roku 2014 
1.4. Analiza zadłużenia największych spółek budowlanych w roku 2014 
1.5. Relacja nakładów inwestycyjnych do sprzedaży największych spółek w roku 2014 
1.6. Struktura geograficzna i rodzajowa przychodów największych spółek budowlanych w roku 2014 
1.7. Kapitalizacja rynkowa największych spółek budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych na dzień 31 grudnia 2014 

Rozdział 2. Perspektywy rozwoju spółek budowlanych w Polsce 

2.1. Wprowadzenie 
2.2. Kluczowe czynniki rozwoju rynku budowlanego w Polsce 
2.3. Upadłości w budownictwie 
2.4. Zatrudnienie w sektorze budowlanym 
2.5. Perspektywa rozwoju poszczególnych segmentów rynku budowlanego w Polsce 
2.6. Z perspektywy rynku 
2.7. Podsumowanie 

Rozdział 3. Profile największych spółek budowlanych w Polsce 

Bibliografia 

Kontakt 

Czy ta strona była pomocna?