Raport: Polskie spółki budowlane 2016

Artykuł

Raport: Polskie spółki budowlane 2016 

Najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży

Listopad 2016 r.

W pierwszej połowie tego roku przychody 11 największych spółek budowlanych notowanych na GPW w Warszawie były o 2 proc. wyższe niż rok wcześniej. Ich średnia marża ze sprzedaży wzrosła do poziomu 9,4 proc. (w 2015 r. 7,84 proc.). W 2015 roku przychody największych 15 firm budowlanych w Polsce wzrosły rok do roku o 8,2 proc. Mimo tych dobrych wyników finansowych eksperci firmy doradczej Deloitte przestrzegają, że w tym roku jest już widoczne wyhamowanie produkcji budowlanej, które może skutkować spiętrzeniem robót w latach następnych. Obecna sytuacja w sektorze budowlanym związana jest z przesunięciem kluczowych projektów infrastrukturalnych, w tym w szczególności w kolejnictwie, realizowanych w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej na rok 2017 i 2018.

Deloitte „Doradcą Roku” w sektorze infrastruktury

W lutym 2017 r. firma doradcza Deloitte otrzymała nagrodę „Doradca Roku” w konkursie „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa” podczas VIII edycji konferencji „Infrastruktura Polska & Budownictwo” przez Executive Club. Wyróżnienie to jest docenieniem pracy i wysokiej jakości usług świadczonych przez zespół Deloitte klientom z branży infrastrukturalnej i budowlanej.

Istotnym i zauważonym przez kapitułę elementem zaangażowania Deloitte na rzecz sektora infrastruktury i budownictwa jest publikowany od czterech lat raport „Polskie spółki budowlane - najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży”. 

Więcej o laureatach na stronie organizatora konkursu

 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu czwartą edycję raportu “Polskie spółki budowlane 2016 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży”, w którym przedstawiamy analizę kondycji piętnastu największych pod względem uzyskiwanych przychodów spółek budowlanych obecnych na polskim rynku, a także opisujemy perspektywy jego rozwoju.

W pierwszej części niniejszego raportu przedstawiamy analizę finansową spółek sektora budowlanego w Polsce, w oparciu o 15 podmiotów, które wypracowały sobie najsilniejszą pozycję na rynku. Dokonaliśmy analizy przychodów, wyniku na sprzedaży, wyniku netto, zadłużenia, struktury geograficznej oraz rodzajowej przychodów.

W części drugiej nasz raport zawiera analizę perspektyw rozwoju branży w horyzoncie krótko i średnioterminowym, w tym prezentację planowanych nakładów w poszczególnych segmentach rynku, a także statystyk dotyczących upadłości oraz trendów w zatrudnieniu w budownictwie.

Tą część raportu zamyka podsumowanie obecnej sytuacji oraz kluczowych czynników wzrostu w sektorze z perspektywy przedstawicieli największych spółek budowlanych w Polsce oraz kluczowych inwestorów publicznych: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W ostatniej części naszego raportu przedstawiamy krótką charakterystykę działalności piętnastu największych graczy na rynku w 2015 roku. Zamieszczone w nim zostały kluczowe informacje dotyczące zakresu ich działalności, struktury własnościowej oraz szczegółowe dane finansowe z rocznych sprawozdań finansowych.

Polskie spółki budowlane 2016 - najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży

Spis treści raportu "Polskie spółki budowlane":

Rozdział 1. Analiza finansowa największych spółek budowlanych

1.1. Ranking największych spółek budowlanych w Polsce według wartości przychodów osiągniętych w 2015 roku

1.2. Ranking największych spółek budowlanych w Polsce pod względem osiągniętego wyniku na sprzedaży w roku 2015

1.3. Ranking największych spółek budowlanych w Polsce pod względem osiągniętego wyniku netto w roku 2015

1.4. Analiza zadłużenia największych spółek budowlanych w roku 2015

1.5. Relacja nakładów inwestycyjnych do sprzedaży największych spółek budowlanych w roku 2015

1.6. Struktura geograficzna i rodzajowa przychodów największych spółek budowlanych w roku 2015

1.7. Kapitalizacja rynkowa największych spółek budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

Rozdział 2. Perspektywy rozwoju spółek budowlanych w Polsce

2.1. Wprowadzenie

2.2. Kluczowe czynniki rozwoju rynku budowlanego w Polsce

2.3. Upadłości w budownictwie

2.4. Zatrudnienie w sektorze budowlanym

2.5. Perspektywa rozwoju poszczególnych segmentów rynku budowlanego w Polsce

2.6. Z perspektywy rynku

2.7. Podsumowanie

Rozdział 3. Profile największych spółek budowlanych w Polsce

Ranking największych spółek budowlanych w Polsce pod względem przychodów w roku 2015 (w tys. zł)

TOP 15 polskich spółek budowlanych wg osiągniętych przychodów w 2015 roku

Czy ta strona była pomocna?