polskie spółki budowlane, nieruchomości

Artykuł

Raport: Polskie spółki budowlane 2017

Najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży

Październik 2017

Mamy przyjemność przedstawić Państwu piątą edycję raportu “Polskie spółki budowlane 2017 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży”, w którym przedstawiamy analizę kondycji piętnastu największych pod względem uzyskiwanych przychodów spółek budowlanych obecnych na polskim rynku, a także opisujemy perspektywy rozwoju rynku w podziale na jego kluczowe sektory.

W pierwszej części niniejszego raportu przedstawiamy analizę finansową spółek sektora budowlanego w Polsce w oparciu o piętnaście podmiotów, które wypracowały sobie najsilniejszą pozycję na rynku w 2016 roku. Dokonaliśmy analizy przychodów, wyniku na sprzedaży, wyniku netto, zadłużenia, struktury geograficznej oraz rodzajowej przychodów.

W części drugiej nasz raport zawiera analizę perspektyw rozwoju branży w horyzoncie krótko- i średnioterminowym, w tym prezentację planowanych nakładów w poszczególnych segmentach rynku, a także statystyk dotyczących upadłości oraz trendów w zatrudnieniu w budownictwie.

W ostatniej części naszego raportu przedstawiamy krótką charakterystykę działalności piętnastu największych graczy na rynku w 2016 roku. Zamieszczone w nim zostały kluczowe informacje dotyczące zakresu ich działalności, struktury własnościowej oraz szczegółowe dane finansowe z rocznych sprawozdań finansowych.

“Polskie spółki budowlane 2017 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży”

Zarejestruj się, aby pobrać raport

Ranking największych spółek budowlanych w Polsce pod względem przychodów w roku 2016 (w tys. zł)

Czy ta strona była pomocna?