Robotyka i automatyzacja kognitywna pozwala poprawić wydajność

Predykcje

Robotyka i automatyzacja kognitywna pozwala poprawić wydajność

Prognozy dla rynku nieruchomości na rok 2018

Na skutek postępu technologicznego powstaje coraz więcej ustrukturyzowanych i nieusystematyzowanych danych, które można analizować. Aby zwiększyć efektywność operacyjną, poprawić wydajność i wyciągać wnioski z analizy dużych zbiorów danych firmy z sektora nieruchomości mogą wykorzystać jedną z takich nowoczesnych technologii - robotykę i automatyzację kognitywną (R&CA).

15/02 - Autorzy: Jim Berry i Surabhi Kejriwal

Potencjał technologii R&CA

Jak to wygląda obecnie? Większość firm z rynku nieruchomości nadal stosuje ręczne albo półautomatyczne procesy w wielu kluczowych obszarach, takich jak finanse, zarządzanie nieruchomościami czy zarządzanie portfelem. Nadal używają arkuszy kalkulacyjnych do zestawiania i analizowania danych w procesach takich, jak sumowanie i analiza kosztów, zarządzanie wynajmowaną powierzchnią, sporządzanie faktur, zarządzanie zobowiązaniami, wycena nieruchomości i prognozowanie. Prowadzi to do mało efektywnego wykorzystania danych i pracowników, którzy na skutek braku przepływu informacji realizują pokrywające się zadania.

Wiele dokumentów, takich jak umowy najmu, akty notarialne, umowy brokerskie, wnioski kredytowe, dokumenty dotyczące zobowiązań dostawców, umowy o zarządzanie nieruchomościami i wyliczenia podatku od nieruchomości jest nadal przechowywanych w formie wydruku lub dokumentu elektronicznego (skanu lub arkusza kalkulacyjnego).

Stosowanie wydruków albo dokumentów w formie elektronicznej często obniża efektywność procesów, a czytanie i streszczanie dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej lub wyszukiwanie w nich odpowiednich informacji jest czasochłonne. Firmy z branży często mają problemy z przeprowadzeniem dogłębnej analizy i wyciągnięciem wniosków z nieuporządkowanych danych. Ponadto wysoki udział czynnika ludzkiego zwiększa ryzyko błędów i nadużyć.

Korzyści z R&CA

Przetwarzanie danych z zastosowaniem technologii R&CA wymaga znacznie mniej wysiłku i pozwala ograniczyć ryzyko błędu. Dzięki temu specjaliści lepiej i szybciej analizują dane i podejmują bardziej świadome decyzje przy relatywnie niskim poziomie kosztów. Stosując narzędzia RPA organizacje mogą zautomatyzować ręczne, powtarzalne, oparte na regułach procesy i zadania.1 Zastosowanie narzędzi automatyzacji kognitywnej lub uczenia maszynowego, takich jak przetwarzanie języka naturalnego, generowanie języka naturalnego, uczenie maszynowe i analizy kognitywne umożliwia predyktywne podejmowanie decyzji.

Dlaczego warto wdrożyć R&CA?

Poprawa tempa pracy i dokładności: Technologie RPA pozwalają realizować szybciej i dokładniej powtarzalne i czasochłonne zadania, takie jak ekstrakcja i digitalizacja danych z umów najmu lub faktur.2

Doskonalenie procesu zarządzania dokumentami: Dzięki optycznemu rozpoznawaniu tekstu za pomocą technologii kognitywnych można przetwarzać umowy najmu, faktury i inne ważne dokumenty, które są zazwyczaj rejestrowane ręcznie lub skanowane, by później przepisać je do odpowiednich formatów umożliwiających raportowanie i analizę danych.

Poprawa zgodności z przepisami i monitorowania ryzyka: spółki z branży nieruchomości mogą zautomatyzować wiele rutynowych czynności związanych z monitorowaniem ryzyka i zgodności z przepisami za pomocą technologii RPA. Na przykład można łatwo zautomatyzować proces monitorowania zgodności faktur z warunkami umownymi lub proces okresowej weryfikacji umów najmu w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka wynikającego z braku wpłat od najemcy zgodnie z postanowieniami umownymi.

Lepsza obsługa podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych: Interesariusze z pewnością docenią ograniczenie liczby błędów i nadużyć oraz szybszy obieg dokumentów.

Ograniczenie kosztów: Zastosowanie technologii RPA pozwala znacznie ograniczyć koszty i bywa nawet bardziej opłacalne niż offshoring.3 Dzięki nim przetwarzanie może trwać bez przerwy, nawet w dni wolne od pracy.

Jak można wdrożyć R&CA?

Firmy z sektora nieruchomości powinny dokonać analizy procesów i zadań, które można zautomatyzować oraz zastanowić się na metodami wdrażania nowych technologii.

Ocena bieżących procesów i zadań: Warto ocenić stosowane procesy i zadania pod kątem wprowadzenia technologii RPA oraz/lub automatyzacji kognitywnej. Powtarzalne zadania obejmujące analizę dużej ilości danych, w przypadku których zwiększenie realizacji wiąże się ze zwiększoną pracochłonnością to obszary, w których sprawdzą się technologie RPA (patrz Rys. 1). Warto przyjrzeć się bliżej pracom wymagającym kompetencji poznawczych człowieka, takich jak rozpoznawanie pisma odręcznego lub identyfikacja twarzy i innych umiejętności poznawczych, jak na przykład planowanie i wnioskowanie. Można nawet rozważyć zastosowanie technologii R&CA do wstępnego przygotowania prognoz przepływów pieniężnych, zobowiązań podatkowych oraz przetwarzania rozliczeń płacowych.

Ocena podejścia do wdrożenia: Firmy z branży nieruchomości powinny dokonać analizy wybranego podejścia do wdrażania technologii. Mogą wybrać podpisanie umowy z dostawcą technologii R&CA albo stworzyć własne centrum doskonałości R&CA. Wybór podejścia w dużej mierze zależy od stopnia zaawansowania technologicznego organizacji, budżetu, szacowanego zwrotu z inwestycji oraz terminu planowanej automatyzacji zadań.

Podsumowując, jak każda nowa technologia, R&CA to szansa na znaczne usprawnienie powtarzalnych zadań, na poprawę tempa i dokładności ich realizacji oraz obniżenie kosztów. Firmy powinny jednak przeprowadzić stosowne analizy i zastosować narzędzia kontroli dostępu i ochrony danych osobowych odpowiednie do ilości danych najemców i pracowników przetwarzanych za pomocą tych technologii. Spółki muszą promować współpracę i wymianę informacji między działami i procesami, aby w pełni wykorzystać możliwości technologii R&CA.

Więcej informacji na temat technologii R&CA można znaleźć w raporcie Deloitte: 2018 Real Estate Outlook Optimize opportunities in an ever-changing environment.

Przypisy:

  1. Richard Horton „The robots are coming,” Deloitte.
  2. David Schatsky, Craig Muraskin, Kaushik Iyengar, „Robotic process automation: A path to the cognitive enterprise,” Deloitte Insights, 14 września 2016 r.
  3. David Wright, Dupe Witherick, Marina Gordeeva, „The robots are ready. Are you?: Untapped advantage in your digital workforce,” Deloitte, 2017. 
Czy ta strona była pomocna?