REflexions - Wydanie 7 | Budownictwo i nieruchomości

Artykuł

REflexions - Wydanie 7

Budownictwo i nieruchomości - Kwiecień 2018

Już Sir Arthur Conan Doyle powiedział, że: „Podstawowym błędem jest podawanie teorii, zanim uzyska się dane” i nie można się z nim z nie zgodzić. Dlatego też w siódmym wydaniu REflexions tak dużą wagę przywiązujemy do badań, a każdy artykuł skłania do przemyśleń i pozwala lepiej zrozumieć poruszany w nim temat.

Najnowsze wydanie otwierają najważniejsze wnioski płynące z badania przeprowadzonego przez CoreNet Global i Deloitte Consulting na temat zmian w modelach operacyjnych dotyczących nieruchomości przedsiębiorstw, podkreślające korzyści, jakie podmioty działające w sektorze publicznym mogą osiągnąć, korzystając z doświadczeń sektora prywatnego, rewolucji cyfrowej i transformacji.

W wiosennym wydaniu przedstawiamy niektóre z najgorętszych tematów, które obecnie zajmują branżę nieruchomościową. Zgodnie z założeniem, że podstawą każdego wydania naszego magazynu powinno być badanie, siódmy numer REflexions prowadzi do lepszego zrozumienia nastrojów panujących w branży nieruchomościowej.

Najnowsze wydanie opisuje najważniejsze wnioski płynące z ostatniego badania przeprowadzonego przez CoreNet Global i Deloitte Consulting na temat zmian w modelach operacyjnych dotyczących nieruchomości przedsiębiorstw stosowanych w sektorze publicznym. Ponadto, z lektury pasjonującego wywiadu z dr. Svenem Olafem Eggersem dowiadujemy się, jakie mogą być skutki cyfryzacji dla branży nieruchomościowej oraz dlaczego przedstawiciele branży powinni dostrzec jej potencjał.

Przeczytamy również o fuzjach i przejęciach w Europie, projektach deweloperskich realizowanych na potrzeby kwitnącej luksemburskiej gospodarki oraz spostrzeżeniach, którymi podzielili się eksperci branżowi w związku z badaniem inwestycji nieruchomościowych w Portugalii przeprowadzonym przez Deloitte.

REflexions - Wydanie 7

Inwestycje na rynku nieruchomości zmieniły swój charakter z inwestycji alternatywnych na inwestycje strukturalne, gdy kilku inwestorów lokujących w produkty o stałym dochodzie lub produkty giełdowe przeniosło swój kapitał na rynek nieruchomości. Jest to ciekawy temat do dyskusji. Różni inwestorzy na rynku (fundusze REIT, fundusze nienotowane na giełdzie, inwestorzy instytucjonalni, fundusze family office itp.) spodziewają się powrotu zależności między ryzykiem a dochodem na europejski rynek nieruchomości, który w ostatnich trzech latach odnotowywał nadzwyczaj dobre wyniki.

Maciej Krasoń

Lider Sektora Nieruchomości i Budownictwa

Maciej Krasoń

Lider Sektora Nieruchomości i Budownictwa

W tym wydaniu

 • Zmiany w obszarze nieruchomości
  Wykorzystanie wysoce wydajnych modeli operacyjnych dla celów nieruchomości wykorzystywanych w sektorze publicznym
 • Wywiad: Transformacja cyfrowa
  Wywiad z dr. Svenem Olafem Eggersem, który zarządza platformami inwestycyjnymi w Patrizia Immobilien AG
 • Fuzje i przejęcia w sektorze nieruchomości w Europie
  Utrzymująca się ścieżka wzrostu
 • Wzrosty
  Badanie inwestycji nieruchomościowych w Portugalii
 • Luksemburg:
  Przegląd bieżących projektów deweloperskich
 • Specjalny dodatek: Najważniejsze kwestie związane z nieruchomościami w roku 2018 (plakat)
  Kwestie podatkowe, regulacyjne, ramy ostrożnościowe