Robotics for Real Estate Services

Predykcje

Robotyka na usługach branży nieruchomości

Jakie są granice automatyzacji procesów?

Obserwując postępy w zakresie cyfryzacji sektora nieruchomości nieuchronnie stajemy przed pytaniem czy budynki nie staną się w końcu bardziej inteligentne niż nasze procesy. Aby mieć pewność, że czynności związane z zarządzaniem i administracją w branży nie pozostaną w tyle za resztą sektora, Automatyzacja procesów z wykorzystaniem robotów (Robotic Process Automation, RPA) musi dalej się rozwijać, a także - wraz z innymi przełomowymi technologiami - wywierać wpływ na branżę.

22/02 - Autorzy: Hendrik Aholt i Volker Wörmann

W porównaniu do innych gałęzi gospodarki, firmy z sektora nieruchomości nie wyróżniają się jako liderzy innowacji czy pionierzy wdrażania nowinek technologicznych.  Dla niektórych z nich, automatyzacja procesów z wykorzystaniem robotów nadal może wydawać się technologią dalekiej przyszłości, inni pewnie będą mylić RPA z maszynami typu R2-D2 z "Gwiezdnych Wojen".  Jednak ze względu na stale poszerzające się spektrum oddziaływania i oczywisty potencjał biznesowy RPA, firmy z branży nieruchomości coraz częściej stosują technologie tego typu w swojej codziennej działalności aby poprawić wydajność pracy.  Mimo to, zważywszy na procesy i procedury charakterystyczne dla sektora oraz działania wymagane w związku z zarządzaniem nieruchomościami, jesteśmy dopiero na początku drogi.

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia – RPA opiera się na prostej zasadzie: zasadniczo, to rodzaj oprogramowania do automatyzacji procesów i zadań, które w swojej naturze są cykliczne, powtarzalne i oparte na określonych zasadach.  System RPA jest połączony z oprogramowaniem użytkownika końcowego, np. z systemem ERP, programem MS Excel, stronami internetowymi czy oprogramowaniem poczty elektronicznej, a jego rolą jest automatyczne wykonywanie pracochłonnych zadań zgodnie z tym, co zaprogramowano w kodzie źródłowym. 

Jakie korzyści mogą czerpać przedstawiciele branży nieruchomości z RPA?

Najbardziej oczywistym obszarem wykorzystania technologii tego typu są struktury zaplecza technicznego i biurowego, np. dział księgowości - zresztą na tym obszarze już dziś najczęściej wdraża się rozwiązania typu RPA.  Zadania księgowe w dużej mierze wymagają powtarzalnych czynności i ustrukturyzowanych procesów  - śledzenie faktur, płatności, prolongat czy wniosków kredytowych pochłania ogromne nakłady pracy, która dziś w znacznym stopniu ciągle jest wykonywana manualnie. Oprócz czasu, który tracą w ten sposób pracownicy kosztem bardziej złożonych, „dodających wartości" zadań, manualne wykonywanie czynności tego typu wiąże się także z realnym ryzykiem biznesowym popełnienia błędu czy nawet nadużyć.

Technologie RPA pomagają przy takich operacjach.  Ponadto, wspierają także organizację poprzez automatyczne pozyskiwanie danych z różnych systemów, porządkowanie i formatowanie informacji oraz automatyczne rozprowadzanie gotowych raportów i przygotowywanie ich do pobrania.  Czynności te system RPA może wykonać w zakresie całych portfeli, jednostek administracyjnych czy też poszczególnych placówek - jest to doskonały przykład jego zastosowania. Jednak szczególnie w sektorze nieruchomości, istnieje znacznie więcej obszarów, w których można z powodzeniem stosować rozwiązania RPA. Poniższy wykres ilustruje potencjalne możliwości zastosowana systemów RPA:

Najważniejsze czynniki rozwoju RPA w przyszłości

Jak już wspomniano, systemy RPA już dziś stosuje się w celu ograniczenia wolumenu prac wykonywanych manualnie w zakresie danych. To, jak ważne w przyszłości będą procesy RPA wiąże się z rosnącą cyfryzacją sektora nieruchomości i coraz większą liczbą inteligentnych budynków. Już dziś wiele firm zastanawia się jak wykorzystać ogromne ilości nieustrukturyzowanych danych produkowanych przez budynki i zintegrowane technologie.  Bogata różnorodność formatów sprawia dodatkowe trudności, które dalej komplikują albo nawet umożliwiają wykorzystanie takich danych.  RPA będzie ważnym elementem przy przekształcaniu danych tego typu w pożyteczne informacje, ale trzeba pamiętać, że systemy RPA nie są w stanie samodzielnie dokonać interpretacji.

RPA we współpracy z inteligencją poznawczą lub sztuczną inteligencją

W związku z tym, kolejnym kierunkiem rozwoju będzie udoskonalenie RPA poprzez wkład w formie inteligencji poznawczej albo nawet sztucznej inteligencji (CI/AI). Takie połączenie znacznie zwiększy obszar zastosowania RPA, od prostego "trzymania się zasad" w kierunku procesów opartych na wnioskowaniu, ocenie sytuacji i podejmowaniu decyzji o charakterze predyktywnym czyli rozwoju automatyzacji kognitywnej (cognitive automation). Dziś proces wspomagany przez RPA po prostu się zatrzymuje, gdy ma przekazać pracownikowi informację o wystąpieniu nieoczekiwanego zdarzenia.  Jeśli proces RPA wzbogacimy systemem CI/AI, możliwa stanie się analiza zastosowania, obejmująca przygotowanie decyzji, ustrukturyzowaną propozycję rozwiązania z ustaleniem hierarchii i alternatyw, a w przyszłości nawet bezpośrednie decydowanie. Takie decyzje mogą okazać się bardziej trafne niż jakiekolwiek inne będące dziełem ludzkiego umysłu, jeśli weźmiemy pod uwagę, że będą one oparte na wielowymiarowych zestawach danych uwzględniających różne perspektywy czasowe i lokalizacje, a także terabajty nieustrukturyzowanych danych.  

Potencjał RPA w sektorze nieruchomości  

Choć potencjał wykorzystania technologii RPA już teraz jest bardzo duży, w ciągu najbliższych lat spodziewamy się znacznego rozwoju automatyzacji procesów w sektorze nieruchomości.  Co więcej, nakłady pieniężne na CI/AI są spore, a im inteligentniejsza będzie technologia, tym więcej znajdzie się dla niej zastosowań. Dlatego też nie powinniśmy stawiać dziś pytania czy technologia RPA nabierze większego znaczenia w przyszłości, ale raczej, które firmy zastosują ją jako pierwsze, zyskując tym samym dużą przewagę nad konkurencją dzięki wzrostowi wydajności, obniżeniu kosztów i poziomu ryzyka w krótkiej perspektywie czasowej albo też – w połączeniu z CI/AI – rzeczywistą przewagę konkurencyjną w wymiarze długoterminowym.

Czy ta strona była pomocna?