The future of commercial real estate in Europe | Real Estate Predictions 2018 | Deloitte

Predykcje

Przyszłość nieruchomości komercyjnych w Europie

Prognozy dla rynku nieruchomości na rok 2018

Przemiany społeczne, gospodarcze, środowiskowe, polityczne i technologiczne będą kształtować nasze życie, pracę i zachowania konsumenckie. Zmiany te będą miały znaczący wpływ na podmioty o ugruntowanej pozycji na rynku nieruchomości komercyjnych i ich udział w łańcuchu wartości. Kto zarobi, a kto wypadnie z gry w sektorze nieruchomości?

08/03 - Autorzy: Jörg von Ditfurth and Hendrik Aholt

Jakie będą rynki nieruchomości w przyszłości?

Aby spojrzeć dalej w przyszłość i przygotować prognozy dla rynku nieruchomości eksperci Deloitte Real Estate Consulting połączyli siły z kolegami z Deloitte Center. Korzystając z nowatorskiego podejścia Scenario Thining w połączeniu z Data Analytics, przygotowali prognozy, które pokazują najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych.

Rozwój technologii w erze cyfryzacji i automatyzacji doprowadzi do ogromnych zmian na rynku. Zmieni się charakterystyka poszczególnych zawodów, zapotrzebowanie na nie oraz sposoby pracy. Znacznie spadnie popyt na niewykwalifikowanych pracowników fizycznych nieposiadających zaawansowanej wiedzy technicznej. W pracy biurowej w znacznie większym stopniu będzie się wykorzystywać dane i często będzie ona wykonywana zdalnie, co wpłynie na zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe, ich wyposażenie i infrastrukturę. Prawdopodobnie rosnąć będą różnice w dochodach wykształconej klasy robotniczej i pracowników niewykwalifikowanych. W związku z tym, wdrażane będą nowe modele polityczno-społeczne, takie jak bezwarunkowy dochód podstawowy. Nowe zjawiska zrewolucjonizują rynek nieruchomości komercyjnych, wpływając również na uczestników rynku i ich udział w łańcuchu wartości nieruchomości.

Praca
Ze względu na popularność pracy zdalnej zmniejszy się całkowita powierzchnia biurowa, ale od czasu do czasu ludzie nadal będą odwiedzać biura. Powierzchnie biurowe będą zlokalizowane głównie w centrach miast, w nowych lub całkowicie zmodernizowanych nowoczesnych budynkach, pozwalających na wydajną pracę zespołową i promujących relacje międzyludzkie. Biuro będzie miejscem spotkań pracowników i partnerów biznesowych, którzy będą razem tworzyć nowe idee i budować bezpośrednie relacje. Czas dojazdu do biura skróci się dzięki transportowi publicznemu i samochodom autonomicznym.

Zakupy
Na skutek rozwoju handlu w sieci i druku 3D w warunkach domowych popyt na nieruchomości handlowe będzie dalej spadać. Logistyczne metody "just-in-time" staną się normą, a drony zapewnią bezpieczne i szybkie dostawy towarów. Centra logistyczne przeniosą się na obrzeża miast, zwalniając miejsce w centrach. Luksusowe ulice z drogimi sklepami, w których warto się pokazać i je odwiedzać przetrwają, ale pogorszy się sytuacja mniejszych sklepów na peryferiach. Aby zaspokoić potrzeby klientów i przetrwać na rynku, centra handlowe będą musiały skupić się na wydarzeniach i doświadczeniu zakupowym, a nie samej sprzedaży.

Kto zarobi na nieruchomościach w przyszłości?

W poniższej tabeli przedstawiliśmy prognozowany rozkład dochodów z najmu, w porównaniu do przybliżonego stanu obecnego. Założyliśmy bieżącą wartość przychodów z wynajmu na poziomie 100.

Obecnie inwestorzy uzyskują zwrot z zainwestowanych środków z formie przychodów z najmu. W przyszłości na znaczeniu zyskają poboczne źródła dochodów, takie jak wartość zgromadzonych danych użytkowników, która prawdopodobnie stanie się składnikiem zwrotu kapitału dla inwestorów. Klasyczny czynsz, w obecnym znaczeniu tego słowa, będzie się zmniejszał, ale biorąc pod uwagę wartość dodaną zgromadzonych danych, całkowita wartość jaką można uzyskać z aktywów wzrośnie. Ogólnie nie należy spodziewać się istotnych zmian cen, ponieważ cyfryzacja będzie zwiększać produktywność i wydajność oraz obniżać popyt na nieruchomości komercyjne, co doprowadzi do nadpodaży przestrzeni komercyjnych.

Jeśli chodzi o poszczególnych graczy rynkowych w sektorze nieruchomości, pośrednicy na rynku nieruchomości stracą na znaczeniu ze względu na większą przejrzystość rynku oraz możliwość prowadzenia zautomatyzowanych, bezpośrednich negocjacji między właścicielami i najemcami. Ogólnie rzecz biorąc, transakcje dotyczące nieruchomości będą często opierać się na technologiach takich jak blockchain, co zmniejszy zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju pośredników.
Rządy skorzystają ze zmian dzięki nowym modelom podatkowym (nowa cyfryzacja lub "podatki od robotów"). Ten dodatkowy dochód pokryje zwiększone koszty łagodzenia problemów społecznych z powodu wzrostu bezrobocia. Banki przyszłości będą mogły skorzystać z wysokiego zapotrzebowania na finansowanie dłużne dla projektów dotyczących nieruchomości, wynikającego z kosztownych technologii budowlanych. Rośnie jednak znaczenie platform crowdfundingowych i FinTechów, co zmniejsza udział w rynku banków.

Najbardziej mogą skorzystać firmy technologiczne, które obecnie są mało istotnymi uczestnikami rynku. Giganci technologiczni i wyspecjalizowane startupy również wejdą na rynek nieruchomości, który staje się bardziej atrakcyjny, ponieważ generuje coraz więcej danych. Firmy te ustanowią oparte na danych modele biznesowe, które zwiększą wartość dla najemców, jednocześnie gromadząc dane użytkowników. Jeśli obecni gracze nie będą mogli sami wykorzystywać żyły złota, jaką staną się dane, firmy technologiczne stosujące zaawansowane technologie i posiadające wszechstronne doświadczenie w zakresie cyfrowych modeli biznesowych podbiją sektor budowlany i usługowy, zyskując duży udział w rynku.

Czy ta strona była pomocna?