Wellness, work and real estate | Real Estate Predictions 2018

Predykcje

Programy wellness, praca i nieruchomości

Prognozy dla rynku nieruchomości na rok 2018

Zwiększenie świadomości na temat zależności między dobrym samopoczuciem pracowników a wydajnością sprawia, że firmy oraz deweloperzy szukają sposobów na wykorzystanie budynków w celu poprawy samopoczucia. Czynniki, które mogą na to wpływać to światło dzienne, jakość powietrza, hałas i wystrój biura. Wprowadzenie nowych standardów powinno zachęcać więcej firm do prowadzenia programów wellbeing.

18/01 - Autorzy: Martin Laws, Chris Robinson i Shaun Dawson

Słownik Oksfordzki definiuje wellness jako „zachowanie dobrego zdrowia, zwłaszcza jako skutek aktywnych działań”. Zasadniczo jest to coś, co prywatnie wszyscy chcielibyśmy mieć. Często jednak lekceważymy konieczność zachowania dobrego zdrowia w pracy. Zdrowy pracownik - to szczęśliwy pracownik, a to z kolei przekłada się na zwiększoną wydajność i zadowolenie z pracy, czyli coś, do czego powinni dążyć wszyscy pracodawcy.

Dążenie to cieszy się rosnącą popularnością. Chodzi o coś więcej niż codzienne dostawy świeżych owoców czy fajne miejsca, gdzie można się zrelaksować podczas przerwy w pracy. Miejsce pracy, a dokładniej - budynek, w którym pracujemy, może samo w sobie służyć dobremu samopoczuciu pracowników.

Certyfikat wellness

W procesie zrównoważonego rozwoju nowych budynków i promowania inicjatyw proekologicznych opracowano kilka globalnych standardów, które stały się punktami odniesienia dla prac projektowych, budowlanych i późniejszego użytkowania tych obiektów. Choć standardy te w pewnym stopniu dotyczą zdrowia i dobrego samopoczucia potencjalnych użytkowników nowych miejsc pracy, kwestia zdrowia personelu nabiera wagi w oczach pracodawców.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie International WELL Building Institute opracował pierwszy standard dotyczący warunków fizycznych w miejscu pracy, obejmujący kilka czynników: powietrze, wodę, odżywianie, oświetlenie, kondycję fizyczną, wygodę i stan umysłu. Certyfikat WELL łączy efekty długoletnich badań z informacjami pozyskanymi ze środowiska lekarskiego, naukowego oraz z sektora nieruchomości, a jego celem jest kształtowanie fizycznego i psychicznego zdrowia pracowników przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości zobowiązań finansowych pracodawców z tytułu kłopotów zdrowotnych personelu. Rosnące znaczenie tej kwestii i jej przyszły priorytetowy charakter są przyczyną inicjowania innych programów certyfikacji walorów zdrowotnych miejsc pracy.

Świadczenia pracownicze

Jeżeli za typowy przykład miejsca pracy uznamy biuro, to pracownikom przez długi czas wystarczało oświetlenie, ogrzewanie i biurko do pracy. Oczekiwania najemców stale jednak rosną. Większy dostęp do informacji dotyczących funkcjonowania budynków i ich oddziaływania na zdrowie ludzi zwiększa zaangażowanie potencjalnych użytkowników.
Rośnie świadomość dolegliwości zdrowotnych typu syndromu chorego budynku, czyli skutków kiepskich warunków biurowych, niesprawnej wentylacji i hałasu. Wszystko to negatywnie wpływa na zdrowie pracowników. Bóle pleców, apatia, migreny, zmęczenie oczu i psychosomatyczne objawy stresu to tylko niektóre z powszechnie spotykanych dolegliwości. Poświęcając więcej uwagi projektowi pomieszczeń biurowych, ich wyposażeniu i technologii, firmy mogą znacząco poprawić warunki zdrowotne w miejscu pracy.

Dzięki technologii pracownicy mogą wpływać na warunki pracy, na przykład na temperaturę i oświetlenie. Ponadto rozwiązania technologiczne umożliwiają pracodawcom i właścicielom budynków kontrolę i analizę ich funkcjonowania. Zaangażowanie i edukacja przyczynią się do poprawy warunków zdrowotnych w miejscu pracy. Systemy filtrujące powietrze, poprawa jakości wody z kranów, bardziej racjonalne oświetlenie i zachęty do aktywności fizycznej dzięki odpowiedniemu wyposażeniu i rozplanowaniu pomieszczeń - to zmiany otoczenia fizycznego, dzięki którym można ubiegać się o certyfikat WELL. Firmy, które przejmują powierzchnię biurową już na etapie projektowania czy budowy, mogą kształtować przyszłe warunki pracy we współpracy z deweloperem. Ci jednak, którzy funkcjonują w starszych biurach, nie powinni się zniechęcać: wszędzie można wprowadzić modyfikacje.

Przyciągnąć i zatrzymać

Wielu pracowników i kandydatów do pracy przywiązuje dużą wagę do warunków panujących w miejscu pracy. W końcu spędzamy tu większość naszego życia, a zatem zapewnienie zdrowego, przyjaznego otoczenia leży w interesie pracodawcy. Ponieważ pracownicy nowej generacji mniej przywiązują się do miejsca pracy, a jednocześnie doskonale wiedzą, czego chcą i gdzie chcą pracować, firmy, którym zależy na zdobyciu poszukiwanych specjalistów, powinny traktować miejsce pracy jako czynnik wyróżniający i odpowiednio w nie inwestować.

Architektura miejsca pracy znacząco wpływa również na poziom zadowolenia pracownika. Stworzenie zdrowego miejsca pracy, którego częścią chce się być, miejsca, w którym można efektywnie pracować i nie ma powodów do narzekania, może pomóc pracodawcom w utrzymaniu personelu i zmniejszeniu rotacji.

Warto inwestować w przyszłość

Certyfikat WELL uzyskało już kilka budynków na świecie. Pełnią one funkcję przykładów, pokazujących sposoby poprawy samopoczucia pracowników biurowców. W nadchodzącym roku o certyfikat WELL będą ubiegać się kolejne budynki, w tym biuro Deloitte przy One New Street Square w Londynie.

Inwestowanie w programy wellness w biurze i w miejscu pracy nie zawsze jest priorytetem, zwłaszcza w okresie, kiedy szczególnego znaczenia nabiera cięcie kosztów. Paradoks polega na tym, że dzięki takim inwestycjom można zmniejszyć koszty absencji, rotacji, rekrutacji i straconych możliwości, bo działają nie tylko prozdrowotnie, ale również poprawiają nastrój, a do tego zapewniają realizację określonych zadań z listy społecznej odpowiedzialności biznesu.

Podjęcie realizacji programu wellness lub ubieganie się o certyfikat zależy przede wszystkim od użytkownika danego obiektu. Jasne, że firma poniesie wiele związanych z tym kosztów, ale inni też będą mieć w tym swój udział. Wprowadzanie zmian w budynkach wymaga współpracy ich właścicieli z najemcami. Ważną rolę w uwzględnianiu aspektów zdrowotnych odgrywają również deweloperzy i architekci. Ich zaangażowanie zmniejsza więc ryzyko uzyskania reputacji marki, której nie zależy na budowaniu obiektów, sprzyjających zdrowiu użytkowników.

Standardy prozdrowotne już niedługo staną się zjawiskiem powszechnym, takim jak standardy budowlane BREEAM, LEED czy standardy dostępności sieci w rodzaju WIRED Sore. Wzrośnie świadomość pracodawców dotycząca korzyści, jakie dają zdrowe i przyjazne warunki pracy, dzięki czemu zwiększy się nacisk na dobre samopoczucie pracowników. Wobec tego najemcy będą oczekiwać od właścicieli budynków zapewnienia odpowiednich warunków. To chyba wystarczający dowód na to, że warto poświęcić więcej uwagi kwestii wellness, która z pewnością podniesie wartość budynku.

Czy ta strona była pomocna?