Artykuł

Zasady funkcjonowania Real Estate Investment Trusts (REIT) w Europie i USA

Studium porównawcze