TPRM

Artykuł

Globalne badanie dot. zarządzania ryzykiem stron trzecich (TPRM) – edycja 2023

TPRM Survey 2023

Third Party Risk Management

Koncepcja rozszerzonego przedsiębiorstwa (extended enterprise) to otoczenie organizacji obejmujące strony trzecie, w tym dostawców, dystrybutorów, pośredników, franczyzobiorców czy partnerów. Przedsiębiorstwa rozszerzone szeroko korzystają z możliwości stworzonych przez globalną ekonomię tworząc grupę ściśle współpracujących ze sobą firm.

Tego rodzaju relacje biznesowe mogą być źródłem przewagi konkurencyjnej, ale też niosą za sobą istotne ryzyka. Przedsiębiorstwa przesuwają coraz dalej granice ekosystemów, w których prowadzą dzisiaj działalność, aby zapewnić sobie maksimum możliwości przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka. Zarządzanie stronami trzecimi staje się jeszcze bardziej skomplikowanym zadaniem.

Już po raz 8 firma doradcza Deloitte przeprowadza globalne badanie dot. zarządzania ryzykiem stron trzecich, aby ułatwić osobom zarządzającym zrozumienie zmian zachodzących w tym obszarze i pokazać im, jak ich firma wypada na tle konkurencji.

Tegoroczna ankieta w szczególności uwzględnia rosnące poczucie niepewności w środowisku makroekonomicznym i biznesowym (coraz częściej postrzegane w kategoriach czynników niesprzyjających) i ma na celu:

  • uzyskanie informacji na temat wpływu takich czynników na zarządzanie łańcuchami dostaw i innymi relacjami z podmiotami zewnętrznymi (oraz określenie ogólnego nastroju respondentów badania w związku z zarządzaniem podmiotami zewnętrznymi w nadchodzącym roku) oraz,
  • wychwycenie, w jaki sposób organizacje przekształcają się w celu zwiększenia swoich obecnych możliwości w odpowiedzi na te wyzwania (poprzez działania adaptacyjne lub innowacyjne).

Organizacyjne przekształcenia w zakresie zarządzania stronami trzecimi mogą obejmować:

  • dostosowanie modeli operacyjnych, procesów i technologii w celu zapewnienia ich przydatności w zmieniającym się środowisku;
  • zwiększanie odporności organizacyjnej z myślą o kluczowych relacjach ze stronami trzecimi oraz,
  • stałą koncentrację na kwestiach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG).

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie, która pozwoli Państwu podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami na ten temat. Jej wypełnienie zajmie ok. 10–12 minut. Wszyscy uczestnicy otrzymają egzemplarz raportu za 2022 rok i będą mogli zwrócić się do nas z prośbą o omówienie przedstawionych w nim wniosków i obserwacji.

Badanie jest kierowane do osób zarządzających odpowiedzialnych za obszary ryzyka, zakupów, zgodności i audytu wewnętrznego, a także do dyrektorów finansowych.

TPRM Survey 2023

Weź udział w badaniu


Weź udział w globalnym badaniu dot. zarządzania ryzykiem stron trzecich - TPRM Survey 2023!

Weź udział w badaniu!

 

TPRM Survey

Third Party Risk Management Survey - globalne badanie Deloitte dot. zarządzania ryzykiem stron trzecich kierowane do osób zarządzających odpowiedzialnych za obszary ryzyka, zakupów, zgodności i audytu wewnętrznego, a także do dyrektorów finansowych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Uprzejmie informujemy, że organizatorem powyższego badania jest spółka Deloitte LLP, będąca spółką partnerską z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem OC303675, z siedzibą pod adresem: 1 New Street Square, Londyn, EC4A 3HQ, Wielka Brytania. W przypadku pytań w przedmiocie prowadzonego badania jak i zasad przetwarzania danych osobowych w związku z tym procesem, należy skontaktować się z bezpośrednio organizatorem w następujący sposób: mailowo, pod adresem sanjsen@deloitte.co.uk; telefonicznie pod numerem +44 (0)20 7936 3000; lub korespondencyjnie pod adresem wskazanym powyżej.

Dane osobowe w związku z prowadzonym badaniem, będą przetwarzane przez organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w klauzulach poprzedzających ankietę, w szczególności w celu zebrania danych osobowych, przeprowadzania analizy udzielonych odpowiedzi oraz przygotowania raportu podsumowującego badanie.

W przypadku pytań dotyczących ankiety oraz prowadzonego badania, prosimy o kontakt z organizatorem lub z Deloitte Poland pod adresem e-mail: jbochenska@deloittece.com

Czy ta strona była pomocna?