Artykuł

Zrównoważony rozwój zmienia polski biznes

Raport: Menedżerowie CSR - pierwsze wyniki

Sierpień 2015

80% menedżerów CSR dostrzega wpływ zrównoważonego rozwoju na sposób funkcjonowania biznesu w Polsce – to pierwsze wyniki najnowszego badania "Menedżerowie CSR” przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Deloitte oraz Instytutem PBS.

Infografika: Menedżerowie CSR

Menadżerowie CSR

15,8% przebadanych osób, które zawodowo zajmują się włączaniem zasad zrównoważonego rozwoju do strategii biznesowych przedsiębiorstw uznało, że CSR Polsce zdecydowanie wpłynął na sposób funkcjonowania biznesu, a aż 65,4% sądzi, że raczej wpłynął. Odziaływania CSR-u na działalność biznesową zdecydowanie nie dostrzega zaledwie 0,8% respondentów, a 15,8% raczej nie widzi tu interakcji. Tylko 2% badanych nie potrafi określić, czy CSR wpłynął na funkcjonowanie biznesu.

- Zdecydowana większość osób, które zawodowo zajmują się koncepcją CSR uznaje, że idea ta zmieniła sposób prowadzenia biznesu. Jak się wydaje, to akurat osoby, które dobrze rozumieją temat, są świadome, także rozmaitych ograniczeń i słabości towarzyszących wdrażaniu CSR. Można zatem przypuszczać, że firmy dokonały znaczącego postępu, a ich deklaracje o odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu są zgodne z codzienną praktyką. Coraz częściej jest więc to widoczne dla ich interesariuszy - akcjonariuszy, społeczności lokalnych, pracowników, a w tym, w szczególności, menedżerów i menedżerek CSR – komentuje wyniki badań dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Marzena Strzelczak.

To wstępne wyniki badania "Menedżerowie CSR”, które FOB we współpracy z Deloitte i PBS przeprowadził w okresie maj-lipiec wśród 133 menedżerów i menedżerek CSR w Polsce. Badanie to po raz pierwszy zostało też przeprowadzone w 11 krajów Europy Środkowej. Pełna prezentacja wyników ankiety „Menadżerowie CSR” będzie miała miejsce podczas jesiennej konferencji „Biznes, który zmienia świat” 20 października.

Badanie stanowi jeden z elementów obchodów „15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce”, który to jubileusz zainicjowało i koordynuje Forum Odpowiedzianego Biznesu. Jego celem jest docenienie m.in. ludzi, którzy przez wiele lat wspierali i rozwijali CSR w Polsce. To menedżerowie CSR, ale również specjaliści, koordynatorzy, reprezentanci organizacji pozarządowych, uczelni, ekspertów z różnych dziedzin: komunikacji, ekologii, logistyki, zarządzania.

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy