Artykuł

Raport: Inteligentne miasta

Wpływ rozwoju technologicznego na zmiany ekonomiczne i społeczne

Miasta na całym świecie borykają się z problemami związanymi z bezrobociem, przestępczością, rosnącą populacją czy deficytami energii. Stwarza to coraz większe wyzwania dla infrastruktury miejskiej oraz władzy publicznej. Z drugiej strony wsparcie stanowi rozwój technologiczny i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zmieniających oblicze dzisiejszych obszarów miejskich, które jednocześnie stwarza ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Raport Deloitte przedstawia najistotniejsze aspekty tej technologicznej transformacji z wyszczególnieniem obszarów, które ulegają największym zmianom oraz korzyści i wyzwania związane z procesem. Podsumowane zostały zmiany w ekonomii wynikające z rozwoju technologicznego. Zaprezentowano wymagania stawiane przed inteligentnymi miastami, etapy ich rozwoju oraz scharakteryzowano role ich mieszkańców i władzy. Szczególną uwagę zwrócono na przełomowe technologie, które napędzają rozwój miast na skutek niekwestionowanego zdominowania życia codziennego mieszkańców.

Pobierz raport

Smart cities

How rapid advances in technology are reshaping our economy and society

Pobierz raport w PDF
Czy ta strona była pomocna?