otwarte-szkolenie-on-line-z-licencjonowania-produktow-oracle

Artykuł

Otwarte szkolenie on-line z licencjonowania produktów Oracle

Umowy, dokumenty, licencjonowanie i optymalizacja Oracle

25 października 2023 r. w godzinach 9:00 - 17:00

Jak zarządzać licencjami na oprogramowanie firmy Oracle, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niezgodności licencyjnej? Gdzie szukać przestrzeni do optymalizacji licencyjnej?

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie on-line z licencjonowania produktów Oracle.

W pierwszej części szkolenia szczegółowo omówimy obowiązujące umowy licencyjne i inne kluczowe dokumenty określające zasady licencjonowania. Następnie przyjrzymy się bliżej temu, jak licencjonowanie działa w praktyce – omówione zostaną wybrane produkty Oracle licencjonowane w oparciu o najpopularniejsze miary licencyjne. W drugiej części porozmawiamy bliżej o scenariuszach jakie wykorzystują nasi klienci w celu optymalizacji wykorzystania licencji.

Szkolenie będzie zakończone sesją Q&A, w trakcie której będą udzielane odpowiedzi na wybrane pytania ze strony uczestników z zakresu tematyki szkolenia.

Rejestracja

Kiedy?
25.10.2023 r., 9:00-17:00

Gdzie?
Platforma ZOOM

Zarejestruj się

Agenda szkolenia:

Licencjonowanie produktów Oracle

Wprowadzenie do umów i dokumentów licencyjnych Oracle.
 

 • Zarządzanie umowami Oracle
  • Rodzaje umów i dokumentów:
   • Oracle Master Agreement i Oracle License and Service Agreement,
   • Polityki licencjonowania,
   • Materiały edukacyjne.
  • Kontrakt na Asystę Techniczną i Wsparcie:
   • Rodzaje wsparcia,
   • Zasady wykupu i odnowienia wsparcia.
 • Oracle Unlimited License Agreement
  • Wprowadzenie,
  • Korzyści,
  • O czym pamiętać i jak się przygotować?
  • Co należy uwzględnić przed podpisaniem ULA?
  • Przedłużyć czy zakończyć ULA? Zasady postępowania w obu przypadkach.
 • Cloud for Oracle Database
  • Oracle Cloud (licencjonowanie, ograniczenia),
  • Oracle w AWS (ED2 & RDS) & Azure (licencjonowanie, ograniczenia),
  • “BYOL” (Bring Your Own License) & “License included” w RDS.
  • Oracle w Azure (licencjonowanie, ograniczenia).
 • Licencjonowanie Oracle Database i Middleware
  • Produkty (edycje i wersje),
  • Definicje metryk,
  • Minima licencyjne,
  • Środowiska testowe i data recovery.
 • Licencjonowanie Oracle w środowisku wirtualnym
  • Zasady partycjonowania:
   • Soft Partitioning,
   • Hard Partitioning,
   • Oracle Trusted Partitions,
   • Kontenery i klastry Kubernetes.
 • Licencjonowanie Oracle Java
  • Wstęp:
   • Produkty (edycje i wersje),
   • Metryki – definicje.
  • Analiza zapisów w umowach:
   • Binary Code License,
   • Oracle Technology Network,
   • No Fee Terms and Conditions.
 • Licencjonowanie Oracle EBS
  • Wstęp:
   • Licencjonowanie warstwy technologicznej
   • Licencjonowanie warstwy aplikacyjnej
   • Moduły EBS
   • Optymalizacja wykorzystania produktów EBS
 • Podsumowanie dobrych praktyk zarządzania licencjami w środowisku informatycznym
 • Sesja Q&A – licencjonowanie
Do kogo kierowane jest szkolenie?

W szczególności do osób odpowiedzialnych za zarządzanie oprogramowaniem w firmach.

 

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

 

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: mzadrag@deloittece.com.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 5252743619.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?

Czy ta strona była pomocna?