Artykuł

Raport: Wpływ poziomu rozwoju społecznego kraju na bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Firma doradcza Deloitte (oddział w Wielkiej Brytanii), we współpracy z organizacją Social Progress Imperative stworzyła raport wskazujący, że dzięki odpowiednio prowadzonej polityce można uruchomić mechanizmy wspierające pozytywne sprzężenie zwrotne pomiędzy rozwojem społecznym, a bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi.

Marzec 2015 r.

Raport „Foreign Direct Investment and Inclusive Growth: The impacts on social progress” powstał w oparciu o analizę wskaźnika rozwoju społecznego tzw. Social Progress Index opracowanego dla 132 krajów. Analizie poddano postęp społeczny rozpatrywany w trzech wymiarach: zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka, fundamenty dobrobytu oraz możliwości awansu społecznego i wolności osobiste. 

Raport omawia wybrane kwestie dotyczące zależności pomiędzy rozwojem społecznym a bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (BIZ) 

  • Przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz wzmocnienie powiązań ekonomicznych, społecznych i politycznych pomiędzy krajami może mieć w najbliższych latach znaczący wpływ na zwiększenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).
  • Wraz ze wzrostem napływającego kapitału wzrasta również potrzeba spojrzenia poza dane finansowe w celu zrozumienia czynników wpływających na BIZ.
  • Czy rozwój społeczny kraju ma wpływ na BIZ? Jaki poziom rozwoju społecznego wpływa na charakter bezpośrednich inwestycji zagranicznych.


 

Pobierz raport "Foreign Direct Investment and Inclusive Growth: The impacts on social progress"

Okładka raportu: Czy i jak poziom rozwoju społecznego kraju wpływa na bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)

Czy ta strona była pomocna?