Usługi w obszarze Zarządzania Tożsamością i Dostępem (IAM)

Rozwiązania

Usługi w obszarze Zarządzania Tożsamością i Dostępem (IAM)

Wsparcie ekspertów Deloitte

Portfolio naszych usług adresuje potrzeby organizacji na każdym etapie transformacji obszaru Zarządzania Tożsamością i Dostępem (IAM – Identity & Access Management).

Niezależnie, czy oczekiwaniem klienta jest weryfikacja dojrzałości procesów, przygotowanie organizacji do wdrożenia narzędzia automatyzującego (np. rozwiązania klasy IGA – Identity Governance & Administration), sama implementacja, czy też analiza powdrożeniowa lub konsultacje obejmujące proces wsparcia operacyjnego – bazując na szerokim doświadczeniu merytorycznym, nasi eksperci gwarantują kompleksowe spojrzenie na obszar i wykorzystanie maksimum możliwości z dostępnych na rynku rozwiązań IT.

Skupiamy się nie tylko na funkcjonalnościach i ograniczeniach narzędzi IT, lecz przede wszystkim traktujemy obszar IAM jako fundament cyberbezpieczeństwa i ciągłości biznesowej, w szerszym kontekście mający również istotny wpływ na przewagę konkurencyjną i pozycję biznesową organizacji.

Wiedzę merytoryczną naszych ekspertów uzupełnia głęboka ekspertyza techniczna, poparta doświadczeniem w implementacji i utrzymaniu wiodących rozwiązań klasy IAM, IGA i PAM (Privileged Access Management), z których dostawcami Deloitte posiada strategiczne, globalne umowy partnerstwa.

Jak możemy pomóc?

Usługi doradcze – IAM Advisory
 • Analiza i ocena procesów as-is (np. procesów „joiner-mover-leaver”)
 • Definiowanie strategii – IAM Roadmap
 • Wsparcie przy wyborze dostawcy / rozwiązania IAM/IGA/PAM
 • Wsparcie w adopcji wybranego rozwiązania IAM/IGA/PAM
 • Projektowanie procesów, polityk i procedur – IAM Governance
 • Projektowanie architektury (high-level solution design)
 • Projektowanie ról (RBAC - Role-Based Access Control)
 • Doradztwo w zakresie ryzyka i kontroli (np. SoD – Segregation of Duties)
Usługi wdrożeniowe – IAM Solutions
 • Projektowanie wdrożenia systemu (low-level solution design)
 • Integracja systemu ze środowiskiem IT (onboarding aplikacji)
 • Szkolenia dla administratorów i użytkowników
 • Wdrożenie systemu (w oparciu o podejście waterfall/agile/hybrid)
 • Wsparcie powdrożeniowe
 • Konsultacje operacyjne (np. wsparcie we współpracy z dostawcą)

 

Zapraszamy do bezpłatnej konsultacji z ekspertem Deloitte

Umów się na spotkanie

Kontakt:

Andrzej Matuski

Andrzej Matuski

Partner Associate w zespole Zarządzania Ryzykiem

Andrzej w Deloitte odpowiada za usługi z obszaru zarządzania tożsamością i dostępem (Identity & Access Management – IAM) oraz bezpieczeństwa dookoła technologii SAP. Posiada ponad 13 lat doświadczenia... Więcej

Kontakt marketingowy:

Michał Zadrąg

Michał Zadrąg

Koordynator ds. Marketingu

Michał odpowiada za realizację strategii marketingowych zespołów w dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte. Jest odpowiedzialny za działania marketingowe i komunikacyjne w zespołach Cyberbezpieczeństwa, ... Więcej