chili peppers

Usługi

Ryzyko operacyjne

Deloitte pomaga organizacjom zmieniać sposoby zarządzania zasobami ludzkimi, relacjami z dostawcami, technologiami, procesami biznesowymi oraz mechanizmami kontroli w celu zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz poprawy wyników biznesowych. Budowanie zintegrowanych, dostosowanych do strategii firmy, rozwiązań z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym, pozwala organizacjom podejmować optymalne decyzje biznesowe.

Nasze usługi

- Audyt wewnętrzny – Pomagamy klientom w procesie transformacji audytu wewnętrznego. W tym celu współpracujemy z wewnętrznym zespołem audytu lub realizujemy jego zadania, aby poprawić mechanizmy kontroli wewnętrznej, efektywność procesów i programów zapewniających zgodność z przepisami. Świadczymy działom audytu wewnętrznego usługi doradcze dotyczące strategii, celów, modeli pozyskiwania zasobów oraz technologii.

- Usługi atestacyjne – Oferujemy specjalistyczne usługi badań w zakresie IT i procesów biznesowych, zapewniając mechanizmy kontroli, zarządzania ryzykiem i analityki audytowej, w celu wyciągania odpowiednich wniosków z danych. Świadczymy zewnętrzne usługi atestacyjne wspierające firmy w zarządzaniu ryzykiem związanym z zewnętrznymi partnerami i biznesowym otoczeniem spółki (między innymi w ramach standardów ISAE 3402 i ISAE 3000).

- Ryzyko postępowania z klientem – Pomagamy organizacjom ocenić i kształtować wartości, korzyści, sposób postępowania, komunikację i wiedzę na temat kultury zarządzania ryzykiem, aby odpowiednio je dostosować do obranej strategii i działalności biznesowej firmy.

- Zarządzanie ryzykiem otoczenia biznesowego – Oceniamy i zarządzamy ryzykiem związanym z zewnętrznymi partnerami organizacji, którzy współpracują z nią świadcząc usługi zewnętrzne, dostarczając licencji, lub działają jako innego rodzaju partnerzy biznesowi. Dzięki temu firmy mogą zwiększać wyniki, promować nowoczesne technologie cyfrowe, zmniejszać koszty licencji oraz optymalizować swoje łańcuchy dostaw.

- Ryzyko operacyjne i transformacja – Pomagamy klientom dokonywać przemian, aby odpowiednio wykorzystywali zasoby ludzkie, technologie, dane, procesy biznesowe oraz mechanizmy kontroli, w celu zarządzania ryzykiem operacyjnymi i poprawy wyników.

- Ryzyko technologiczne i ryzyko danych – Wspieramy klientów w procesie transformacji technologicznej oraz zmian w zasadach zarządzania danymi, aby poprawić proces podejmowania decyzji na poziomie zarządczym.

Kontakt

Szymon Urbanowicz

Szymon Urbanowicz

Partner | Lider Zespołu Energii i Zasobów Naturalnych w Deloitte

Odpowiedzialny za usługi w zakresie audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem korporacyjnym i finansowym. W swojej pracy zawodowej wielokrotnie prowadził i nadzorował zlecenia dotyczące projektowa... Więcej