Rozwiązania

Monitorowanie i wykrywanie ataków

Security Operations Center

Reakcja na zagrożenia, których nie jesteśmy świadomi jest niemożliwa. Deloitte pomaga w uzyskaniu pełnego krajobrazu cyberzagrożeń.

W związku z tym, że coraz trudniej jest zapobiegać włamaniom do firm organizacje muszą stosować zaawansowane rozwiązania z zakresu wykrywania zagrożeń i ostrzegania przed nimi, aby móc błyskawicznie identyfikować nieautoryzowaną lub podejrzaną aktywność w obrębie swego środowiska. Usługi Deloitte w dziedzinie technik analitycznych i korelacyjnych, pomagają klientom rozwijać możliwości monitorowania procesów o krytycznym znaczeniu dla działalności. Dzięki integracji informacji o zagrożeniach, danych o zdarzeniach w sieci, zespoły odpowiedzialne w organizacjach za bezpieczeństwo wyposażone są w precyzyjne narzędzia ostrzegające, pomagające w ustalaniu priorytetów obsługi incydentów oraz usprawnieniu procesu ich wykrywania.

1. Usługi monitorowania bezpieczeństwa Security Operations Center (SOC) Deloitte dają do dyspozycji klientów informacje, analizy, narzędzia, technologie i procesy służące do skutecznego wykrywania i obsługi incydentów a także integracji z innymi procesami bezpieczeństwa w organizacji (np. testami bezpieczeństwa lub ochroną przed wyciekiem danych). Jednocześnie wspieramy również naszych klientów w tworzeniu ich własnych ośrodków SOC lub pomagamy optymalizować wdrożone już systemy monitorowania zdarzeń SIEM - Security Information and Event Management (SIEM) zapewniając ich lepszą efektywność działania.

2. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa bez wiarygodnej, dostępnej na czas i użytecznej dla organizacji informacji o zagrożeniach jest nieefektywne. Rozwiązania z zakresu gromadzenia informacji o zagrożeniach i zarządzania nim polegają na dostarczaniu danych na temat zagrożeń oraz świadczeniu usług automatycznego wykrywania szkodliwej działalności, wspieranych ukierunkowanym badaniem i analizą zagrożeń, ułatwiającym podjęcie odpowiednich czynności wyprzedzających.