Zrównoważony Dług

Usługi

Zrównoważone finansowanie

Wsparcie w procesie pozyskania zrównoważonego finansowania dłużnego (Green, Social, Sustainability, Sustainability-linked)

Deloitte wspiera przedsiębiorstwa w całym procesie pozyskiwania zrównoważonego finansowania dłużnego, oferując usługi w formule „one-stop-shop”. Zapewniamy doradztwo ESG, prawne i finansowe na każdym etapie pozyskania długu - od analizy planów inwestycyjnych i strategii poprzez wybór optymalnej struktury i instrumentów finansowania, po przygotowanie wymaganych dokumentów, negocjacje z instytucjami finansowymi oraz wsparcie w procesie raportowym i weryfikację.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Doradztwo w zakresie wyboru formuły zrównoważonego finansowania dłużnego oraz analiza planów inwestycyjnych i strategii

  • Analiza inwestycji i planów inwestycyjnych przedsiębiorstwa pod kątem zgodności z rynkową definicją formuły Green lub Social i ewentualnego spełniania kryteriów technicznych Taksonomii UE
  • Przegląd strategii biznesowej i środowiskowej pod kątem potencjalnego doboru celów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability Performance Targets) oraz kluczowych wskaźników efektywności (Key Perfomance Indicators) dla finansowania w formule Sustainability-linked
  • Wybór optymalnej struktury i instrumentów finansowania, zarówno z punktu widzenia finansów przedsiębiorstwa, jak i zrównoważonego rozwoju - ostateczna formuła będzie brać pod uwagę charakterystykę projektów inwestycyjnych, specyfikę biznesu przedsiębiorstwa, cele strategiczne dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz oczekiwania instytucji finansowych

Przygotowanie propozycji i struktury finansowania dłużnego w formule zrównoważonej oraz negocjacje z instytucjami finansowymi

  • Określenie docelowej grupy instytucji finansujących oraz ustalenie harmonogramu projektu, biorąc pod uwagę specyfikę konkretnego finansowania, założenia związane ze zrównoważonym rozwojem i bieżącą sytuację rynkową
  • Opracowanie pełnego pakietu informacyjnego, który usprawni proces transakcyjny oraz zwiększy szansę osiągnięcia optymalnych warunków finansowania, m.in. memorandum informacyjne, model finansowy, term sheet z kluczowymi warunkami finansowania i elementami ESG, w tym z propozycją mechanizmu margin adjustment w przypadku finansowania w formule Sustainability-linked
  • Opracowanie dokumentów wymaganych przez standardy rynkowe dotyczące zrównoważonego finansowania dłużnego, które będą badane w procesie SPO i/lub analizowane przez banki/inwestorów (Green Bond Framework, Social Bond Framework, Sustainability Bond Framework, Sustainability-linked Financing Framework)
  • Opracowanie polityk wewnętrznych i regulaminów wprowadzających rozwiązania wynikającego z przyjętych dokumentów wymaganych przez standardy rynkowe dotyczące zrównoważonego finansowania dłużnego (m.in. proces oceny i wyboru zielonych inwestycji, proces zarządzania środkami pochodzącymi z emisji, podejście do raportowania)

Wsparcie w opracowaniu raportów (z alokacji, wpływu i/lub realizacji celów zrównoważonego rozwoju) oraz weryfikacja

  • Wsparcie w opracowaniu raportów (z alokacji, wpływu i/lub realizacji celów zrównoważonego rozwoju) zgodnego z najlepszymi praktykami i standardami dotyczącymi zrównoważonego finansowania, kwantyfikacja wpływu finansowanych projektów na klimat i/lub środowisko przy użyciu metod ekonometrycznych (impact report)
  • Ocena zgodności raportów ze zobowiązaniami określonymi w dokumentach wymaganych przez standardy rynkowe dotyczące zrównoważonego finansowania dłużnego, a także ocena zgodności z wymaganiami standardów rynkowych zakończona dostarczeniem raportu limited assurance zgodnego ze standardem ISAE 3000
  • Dostarczenie niezależnej oceny ram finansowania (Second Party Opinion) dotyczącej zgodności ze standardami rynkowymi dotyczącymi zrównoważonego finansowania dłużnego oraz analizy odpowiednich procedur wewnętrznych związanych ze zrównoważonym rozwojem

Wsparcie Deloitte w całym cyklu emisji 

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Nasze najnowsze spostrzeżenia

 

Zielone obligacje

Kluczowy instrument finansowania zrównoważonej przyszłości?

Dowiedz się więcej

Nasz zespół

Nasz interdyscyplinarny zespół, umożliwia kompleksowe podejście do Państwa potrzeb i dostarcza innowacyjne i ustrukturyzowane wsparcie w całym cyklu emisji.

 

Zespół Sustainability:

Zrozumienie standardów rynkowych, praktyczna znajomość Taksonomii UE, wieloletnie doświadczenie w zakresie strategii ESG, doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji ESG (Framework, Term Sheet) oraz doświadczenie w raportowaniu ESG i kalkulacji wpływu z wykorzystaniem narzędzi ekonometrycznych.

Katarzyna Średzińska

Katarzyna Średzińska

Starszy Manager

Jest doradcą w zakresie zrównoważonego rozwoju. W zespole Sustainability& Economics Central Europe specjalizuje się w projektach strategicznych, w których doradza firmom z różnych branż w zakresie bud... Więcej

Maciej Orczyk

Maciej Orczyk

Starszy Konsultant

Maciej jest konsultantem pracującym przy projektach związanych z pozyskiwaniem zrównoważonego finansowana dłużnego i ujawnieniami taksonomicznymi. Posiada kilkuletnie doświadczenie w sektorze bankowym... Więcej

Marta Górecka

Marta Górecka

Manager

Marta w zespole Sustainability Consulting Central Europe Deloitte specjalizuje się w projektach związanych z weryfikacją sprawozdawczości pozafinansowej, projektach związanych z raportowaniem zrównowa... Więcej

Zespół Debt Advisory:

Ekspertyza w zakresie finansowania dłużnego pozwalająca na wybór optymalnej struktury i instrumentów finansowania, doświadczenie w opracowywaniu pełnej dokumentacji transakcyjnej oraz w negocjacjach z instytucjami finansowymi.

Kamil Janczyk, CFA

Kamil Janczyk, CFA

Director

Kamil jest dyrektorem w zespole Doradztwa Finansowego w warszawskim biurze Deloitte. Karierę zawodową rozpoczął w 2011 roku w wiodącym banku inwestycyjnym Rothschild & Co., a następnie, koncentrując s... Więcej

Adam Pankowski, CFA

Adam Pankowski, CFA

Manager

Adam jest Menedżerem w zespole Doradztwa Dłużnego i Kapitałowego w warszawskim biurze Deloitte. Karierę w zakresie finansowania dłużnego rozpoczął w 2015 roku. Doświadczenie zawodowe zyskał pracując w... Więcej

Barbara Celejewska

Barbara Celejewska

Senior Associate

Basia jest Starszym Doradcą finansowym w zespole Doradztwa Dłużnego i Kapitałowego w warszawskim biurze Deloitte. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w sektorze doradztwa finansowego (EY), jak i ... Więcej

Zespół Legal:

Doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej emisji długu, w tym emisjach zielonych obligacji oraz finansowania kredytowego w formule Sustainability-linked.

Mariusz Banaś

Mariusz Banaś

Adwokat, Partner Associate at Deloitte Legal

Mariusz jest członkiem zespołu Bankowości i Finansów Deloitte Legal. Specjalizuje się w transakcjach finansowania oraz refinansowania spółek w drodze kredytu bankowego, pożyczek (w tym finansowania me... Więcej

Tomasz Ostrowski

Tomasz Ostrowski

Radca prawny, Partner Zarządzający Deloitte Legal

Tomasz jest radcą prawnym i angielskim solicitorem. Przez ostatnie 9 lat sprawował funkcję partnera w jednej z międzynarodowych kancelarii. Jego doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo przy finansowani... Więcej

Zespół Assurance

Doświadczenie w weryfikacji raportów niefinansowych i praktyczna znajomość standardów weryfikacji.

Wojciech Zawada

Wojciech Zawada

Partner w Dziale Audit & Assurance

Wojciech związany jest z Deloitte od ponad 14 lat. Doświadczenie w pracy audytorskiej zdobywał pracując dla największych spółek w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jako biegły rewiden... Więcej

Łukasz Michorowski

Łukasz Michorowski

Partner, Audyt CE A&A ESG Leader

Łukasz Michorowski jest partnerem w dziale Audytu w Polsce (Biuro w Warszawie). Uczestniczył w badaniach sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Polskimi i Międzynarodowymi Standardami Sprawozd... Więcej