Zatory płatnicze

Jak skutecznie walczyć z zatorami płatniczymi?

Nowe wymagania wprowadzone Ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Ustawa”) to nie tylko konieczność corocznego składania raportu z praktyk płatniczych przez duże przedsiębiorstwa - warto podejść do wdrożenia wymagań Ustawy w sposób kompleksowy.