Artykuł

CFO Survey 2015 H1

Priorytety i opinie dyrektorów finansowych w roku wyborczym 2015

Lipiec 2015 r.

Najważniejsze wnioski z badania:

•       CFO wiarygodnie przewidują rzeczywistość gospodarczą polskiej gospodarki. Ich historyczna prognoza wzrostu PKB Polski na poziomie ok. 1,5% PKB w roku 2013 sprawdziła się. Na rok 2014 przewidywali wzrost PKB na poziomie około 3%.

•       Prognozy dyrektorów finansowych uwzględniają ich ocenę kryzysu greckiego – badanie realizowane było na przełomie maja i czerwca 2015 roku. Na tym tle pojawiają się różnice oceny poziomu niepewności gospodarczej. O ile 63% dyrektorów uważa, że jest ona niska lub przeciętna to aż 37% uważa, że jest wysoka lub bardzo wysoka.

•       Dyrektorzy finansowi przewidują, że problem grecki będzie raczej rozwiązany bez znaczącego negatywnego wpływu na gospodarkę Polski. Zdaniem dyrektorów finansowych w roku 2015 Polska będzie rozwijała się stabilnie na poziomie ponad 3%, utrzyma niską inflację (poniżej 2%) – 81% CFO, stabilny kurs walutowy
(3,9 –  4,2 PLN/ EUR) – 82% ankietowanych i spadek bezrobocia (61%). 

•       Rośnie poziom optymizmu netto dyrektorów finansowych na świecie oraz w Polsce (z 20% pół roku temu do 40% obecnie). Oznacza to, że liczba firm, które wierzą, że ich perspektywy ekonomiczne w roku 2015 będą lepsze niż w roku 2014 jest większa. Historycznie zmiany tego optymizmu były prognostykiem zmian wzrostu PKB. Z tego względu CFO przewidują wzrost PKB Polski w roku 2015 na poziomie około 3% - nieco niższe od założeń Budżetu Państwa i oczekiwań analityków (85% dyrektorów przewiduje wzrost poniżej 3,5%). 

•       Znacząco rośnie apetyt na ryzyko (58% osób uważa obecny moment za dobry na jego podejmowanie) i znaczenie inwestycji jako priorytetu strategicznego (61% CFO wskazuje go jako priorytet na 2015 rok). Kluczowym priorytetem firm w Europie Środkowej w roku 2015 pozostaje wzrost przychodów (67%). Głównymi ryzykami w roku 2015 będą natomiast presja cenowa (26%) i spadek popytu (26%) .

•       Finansowanie kredytem jest tak atrakcyjne i dostępne jak nigdy dotąd.  Koszty finansowania raczej pozostaną na obecnym poziomie. Perspektywy długoterminowe dla przedsiębiorstw są pozytywne.

•       Dyrektorzy finansowi wskazują, że nowy rząd po wyborach powinien w pierwszej kolejności przystąpić do usprawnienia regulacji oraz działania administracji w obszarach kompetencji Ministerstwa Finansów (podatki VAT, CIT, Ordynacja), Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy (ubezpieczenia społeczne, kodeks pracy) i Ministerstwa Sprawiedliwości (postępowania sądowe).

Pobierz raport: "Prognozy dyrektorów finansowych dla Polski - wyniki CFO Survey 2015 H1. Wzrost i stabilność na tle kryzysu greckiego"

Deloitte CFO Survey – cykliczne badanie opinii dyrektorów finansowych, na temat oceny obecnej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej w kraju i jej wpływu na strategie przedsiębiorstw.

Czym wyróżnia się nasze badanie?

  • Deloitte cyklicznie prowadzi badanie opinii dyrektorów finansowych na wielu rynkach świata.
  • Wyniki badania przedstawiają opinie CFO na temat oczekiwanych trendów, priorytetów i planowanych działań firm. Jest to unikalny punkt widzenia, gdyż CFO, ze względu na pełnioną funkcję, posiadają odrębną ocenę nie tylko sytuacji gospodarczej, ale również własnego przedsiębiorstwa i całej branży.

Partnerem badania jest Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych Finexa, którego celami są: reprezentowanie interesów oraz wspieranie rozwoju środowiska zawodowego CFO w Polsce; wypracowanie wysokich standardów zawodowych obowiązujących dyrektorów finansowych oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zarządzania finansami i ryzykiem przedsiębiorstwa.

CFO Survey 2016

Chcesz wziąć udział w kolejnej edycji badania? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Czy ta strona była pomocna?