Artykuł

Raport: CFO Survey 2015 H2

Priorytety i opinie dyrektorów finansowych z Polski i czternastu krajów Europy Zachodniej

Grudzień 2015 r.

Najważniejsze wnioski płynącej z badania:

  • CFO wiarygodnie przewidują rzeczywistość gospodarczą polskiej gospodarki. Ich historyczna prognoza wzrostu PKB Polski na rok 2013 (ok. 1,5% PKB), rok 2014 (ok. 3%) i rok 2015 (ok.3%) sprawdziły się. 
  • Zdaniem dyrektorów finansowych w roku 2016 Polska będzie kontynuowała bezpieczny wzrost, utrzyma niską inflację (poniżej 2%) – 83% CFO, stabilny kurs walutowy (4,0-4,3 PLN/ EUR) – prawie 90%ankietowanych i spadek bezrobocia (44%). CFO przewidują, że wzrost PKB Polski na poziomie ok. 3% będzie najwyższy spośród krajów Europy Zachodniej. 
  • Spada poziom optymizmu netto dyrektorów finansowych na świecie oraz w Polsce (z 40% pół roku temu do 32% obecnie). Oznacza to, że liczba firm, które wierzą, że ich perspektywy ekonomiczne w roku 2015 będą lepsze niż w roku 2014 jest mniejsza. 
  • Główny temat ekonomiczny ostatnich miesięcy – kryzys w Grecji – nie wpłynął na zmianę prognoz polskich CFO. Połowa z nich nie przewiduje negatywnego wpływu na PKB Polski, a 65% wyklucza wpływ na finanse swoich firm.
  • Dominuje poczucie stabilizacji gospodarczej (aż 53% CFO uważa, że obecny poziom niepewności jest standardowy), które pociąga za sobą nadal wysoki apetyt na ryzyko (47% osób uważa obecny moment za dobry na jego podejmowanie, w stosunku do 63% w poprzedniej edycji) i istotne znaczenie inwestycji (44% jako priorytet na rok 2015).
  • Po raz pierwszy od dwóch lat wzrost przychodów przestał być priorytetem CFO. Nowymi liderami są poprawa płynności oraz redukcja kosztów pośrednich. Jest to odpowiedź na rosnącą presję cenową oraz obawę o spadek popytu. Głównymi ryzykami w roku 2016 będą presja cenowa (27%) i spadek popytu (21%).


Pełen raport z badania obejmujący dane w podziale na wszystkie kraje oraz wyniki poprzednich badań można znaleźć na stronie www.deloitteresearchemea.com

Raport dostępny w języku angielskim.

Deloitte CFO Survey – cykliczne badanie opinii dyrektorów finansowych, na temat oceny obecnej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej w kraju i jej wpływu na strategie przedsiębiorstw.

Czym wyróżnia się nasze badanie?

  • Deloitte cyklicznie prowadzi badanie opinii dyrektorów finansowych na wielu rynkach świata.
  • Wyniki badania przedstawiają opinie CFO na temat oczekiwanych trendów, priorytetów i planowanych działań firm. Jest to unikalny punkt widzenia, gdyż CFO, ze względu na pełnioną funkcję, posiadają odrębną ocenę nie tylko sytuacji gospodarczej, ale również własnego przedsiębiorstwa i całej branży.

Czy ta strona była pomocna?