CFO Survey 2016 H1

Artykuł

Raport: CFO Survey 2016 H1

Wzrost poczucia niepewności gospodarczej w Polsce i Europie

Maj 2016 r.

Deloitte CFO Survey – cykliczne badanie opinii dyrektorów finansowych, na temat oceny obecnej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej w kraju i jej wpływu na strategie przedsiębiorstw.

Wyniki CFO Survey H1 2016

Czym wyróżnia się nasze badanie?

Wyniki badania przedstawiają opinie CFO na temat oczekiwanych trendów, priorytetów i planowanych działań firm. Jest to unikalny punkt widzenia, gdyż CFO, ze względu na pełnioną funkcję, posiadają odrębną ocenę nie tylko sytuacji gospodarczej, ale również własnego przedsiębiorstwa i całej branży.

Najważniejsze wnioski płynące z badania

  • CFO wiarygodnie przewidują rzeczywistość gospodarczą polskiej gospodarki. Ich historyczna prognoza wzrostu PKB Polski na rok 2013 (ok. 1,5% PKB), rok 2014 (ok. 3%) i rok 2015 (ok.3%) sprawdziły się.
  • Zdaniem dyrektorów finansowych w roku 2016 Polska będzie kontynuowała bezpieczny wzrost, utrzyma niską inflację (poniżej 2%) – 84% CFO, stabilny nieco słabszy kurs walutowy (4,1-4,4 PLN/ EUR) – prawie 79%ankietowanych i spadek bezrobocia (44%). CFO przewidują, że wzrost PKB Polski  na poziomie ok. 3% będzie najwyższy spośród krajów Europy Zachodniej.
  • Spada poziom optymizmu netto dyrektorów finansowych na świecie oraz w Polsce (z 40% rok temu do 21% obecnie). Oznacza to, że liczba firm, które wierzą, że ich perspektywy ekonomiczne w roku 2016 będą lepsze niż w roku 2015 jest mniejsza. Historycznie spadek tego optymizmu był prognostykiem obniżenia wzrostu PKB. Z tego względu CFO przewidują wzrost PKB Polski w roku 2015 na poziomie poniżej 3,5% co jest niższe od założeń Budżetu Państwa (84% dyrektorów przewiduje wzrost poniżej 3,5%).
  • Rośnie poczucie niepewności gospodarczej (aż 60% CFO uważa, że obecny poziom niepewności jest wysoki), które pociąga za sobą spadający apetyt na ryzyko (22% osób uważa obecny moment za dobry na jego podejmowanie, w stosunku do 38% w poprzedniej edycji).
  • Dominującym źródłem finansowania jest kredyt bankowy. Finansowanie kredytem jest jednak trochę mniej atrakcyjne (60% uznaje kredyt za atrakcyjny w stosunku do 82% pół roku temu) i dostępne (40% ocenia kredyt jako łatwo dostępny w stosunku do 62% pół roku temu). Należy także odnotować, że 63% (56% w poprzedniej edycji) przewiduje wzrost kosztów finansowania w ciągu najbliższego roku.
  • Wzrost przychodów jest ponownie priorytetem firm w Polsce. Jest to odpowiedź na rosnącą presję cenową oraz obawę o spadek popytu.

Zobacz dane dla regionu EMEA

Pełen raport z badania obejmujący dane w podziale na wszystkie kraje oraz wyniki poprzednich badań można znaleźć na stronie www.deloitteresearchemea.com.

Chcesz wziąć udział kolejnych edycjach badania?

Zostaw swój adres e-mail.

Zobacz także:

Newsletter: Deloitte CFO Insight - to źródło praktycznej wiedzy, inspirujących spotrzeżeń oraz wywiadó z ekspertami i praktykami z całego świata.

 

Global Economic Outlook Q2 2016 - Zapoznaj się z najnowszą analizą i prognozami ekonomicznymi Deloitte.

Krzysztof Pniewski komentuje wyniki CFO Survey 2016 H1

Czy ta strona była pomocna?