CFO Survey 2016 H1

Artykuł

Raport: CFO Survey 2016 H2

Niepewność i wolniejszy wzrost?

Listopad 2016 r.

Deloitte CFO Survey – cykliczne badanie opinii dyrektorów finansowych, na temat oceny obecnej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej w kraju i jej wpływu na strategie przedsiębiorstw.

Wyniki CFO Survey 2016 H2

 

Czym wyróżnia się nasze badanie?

Wyniki badania przedstawiają opinie CFO na temat oczekiwanych trendów, priorytetów i planowanych działań firm. Jest to unikalny punkt widzenia, gdyż CFO, ze względu na pełnioną funkcję, posiadają odrębną ocenę nie tylko sytuacji gospodarczej, ale również własnego przedsiębiorstwa i całej branży.

Najważniejsze wnioski płynące z badania

  • CFO wiarygodnie przewidują rzeczywistość gospodarczą polskiej gospodarki. Ich historyczna prognoza wzrostu PKB Polski na rok 2013 (ok. 1,5% PKB), rok 2014 (ok. 3%), rok 2015 (ok.3%) sprawdziły się. Na rok 2016 CFO wskazują na około 3,0-3,4% wzrostu.
  • Zdaniem dyrektorów finansowych w roku 2017 Polska będzie kontynuowała stabilny, lecz wolniejszy wzrost na poziomie około 2,5% (58% dyrektorów przewiduje wzrost nie większy niż 2,5% co jest niższe od założeń Budżetu Państwa – 3,9%), utrzyma niską inflację (poniżej 2%) – 76% CFO, stabilny nieco słabszy kurs walutowy (4,1-4,4 PLN/ EUR) – prawie 73% ankietowanych i spadek bezrobocia (48% w Polsce, w Europie jedynie w branży energetyki i górnictwa spodziewane jest zmniejszenie zatrudnienia).
  • Poziom optymizmu netto dyrektorów finansowych w Polsce spada trzecie półrocze z rzędu do najniższego poziomu od 2013 roku (z 40% rok temu do 18% obecnie) jednak jest jedne z najwyższych w Europie. Oznacza to, że liczba firm, które wierzą, że ich perspektywy ekonomiczne w roku 2017 będą lepsze niż w roku 2016 jest większa niż tych którzy myślą odwrotnie. Historycznie spadek tego optymizmu był prognostykiem obniżenia dynamiki wzrostu PKB co widać w niższych prognozach wzrostu PKB na rok 2017.
  • Rośnie poczucie niepewności gospodarczej w Polsce (aż 64% CFO uważa, że obecny poziom niepewności jest wysoki), choć apetyt na ryzyko lekko zaczął się podnosić (28% osób uważa obecny moment za dobry na jego podejmowanie, w stosunku do 22% w poprzedniej edycji). Mimo to poczucie niepewności w Polsce jest nadal niższe niż w krajach UE i poza UE (ok. 70%). Kluczowymi przyczynami niepewności w roku 2017 są ryzyka związane z brakiem dostępności pracowników, wyższymi kosztami operacyjnymi i zmiennością prawa. Dopiero na kolejnych miejscach są ryzyka rynkowe (silna konkurencja i presja cenowa).
  • Dominującym źródłem finansowania jest kredyt bankowy. Finansowanie kredytem jest jednak trochę mniej atrakcyjne (66% uznaje kredyt za atrakcyjny w stosunku do 82% rok temu) i dostępne (33% ocenia kredyt jako łatwo dostępny w stosunku do 62% rok temu) . Należy także odnotować, że 62% (63% w poprzedniej edycji) przewiduje wzrost kosztów finansowania w ciągu najbliższego roku.
  • Wzrost przychodów na dotychczasowych rynkach będzie jest priorytetem firm w Polsce. Jest to odpowiedź na rosnącą presję cenową oraz obawę o spadek popytu.
  • Aż jedna trzecia CFO uważa, że Brexit wpłynie negatywnie na polskie przedsiębiorstwa i gospodarkę. Kluczowymi zmianami będą spodziewane briery taryfowe i pozataryfowe, które ograniczą wymianę handlową poprzez UK i wpłyną na zwiększenie kosztów obrotu gospodarczego oraz wydłużenie terminów realizacji. 

Zobacz dane dla regionu EMEA

Pełen raport z badania obejmujący dane w podziale na wszystkie kraje oraz wyniki poprzednich badań można znaleźć na stronie www.deloitteresearchemea.com.

 

Chcesz wziąć udział kolejnych edycjach badania?

Zostaw swój adres e-mail.

Zobacz także:

Newsletter: Deloitte CFO Insight - to źródło praktycznej wiedzy, inspirujących spotrzeżeń oraz wywiadó z ekspertami i praktykami z całego świata.

 

Global Economic Outlook Q4 2016 - Zapoznaj się z najnowszą analizą i prognozami ekonomicznymi Deloitte.

Czy ta strona była pomocna?