Artykuł

Deloitte CE CFO Survey 2015

Prognozy CFO dla Polski na rok 2015

Styczeń 2015 r.

Stabilny wzrost, jednak poniżej oczekiwań

Kluczowe wnioski:


• CFO wiarygodnie przewidują rzeczywistość gospodarczą polskiej gospodarki. Ich historyczna prognoza wzrostu PKB Polski na poziomie ok. 1,5% PKB w roku 2013 sprawdziła się. Na rok 2014 przewidywali wzrost PKB na poziomie około 3%.


• Zdaniem dyrektorów finansowych w roku 2015 Polska będzie kontynuowała bezpieczny wzrost, utrzyma niską inflację (poniżej 2%) – 74% CFO, stabilny kurs walutowy (4,1-4,2 PLN/ EUR) – 49% ankietowanych i spadek bezrobocia (57%). CFO przewidują, że wzrost PKB Polski będzie najwyższy spośród krajów Europy Środkowej, przekraczając wzrost w krajach bałtyckich, Czechach i na Węgrzech.


Spada poziom optymizmu netto dyrektorów finansowych w Polsce (z 40% pół roku temu do 20% obecnie). Oznacza to, że liczba firm, które wierzą, że ich perspektywy ekonomiczne w roku 2015 będą lepsze niż w roku 2014 jest mniejsza. Historycznie spadek tego optymizmu był prognostykiem obniżenia wzrostu PKB. Z tego względu CFO przewidują wzrost PKB Polski w roku 2015 na poziomie około 2,5% co jest niższe od założeń Budżetu Państwa i oczekiwań analityków (51% dyrektorów przewiduje wzrost poniżej 2,5%).


• Kryzys ukraiński będzie miał istotny wpływ na obniżenie wzrostu PKB Polski w roku 2015 oraz w perspektywie 3-5 lat. Aż 30% CFO uważa, że kryzys ten obniży wzrostu PKB Polski o ponad 0,4%. 45% szacuje ten natomiast negatywny wpływ na poziomie -0,1% do -0,3%. 57% CFO w Polsce uważa, że będzie on odczuwalny również w perspektywie 3-5 lat powodując co najmniej nieznaczne obniżenie wzrostu PKB w stosunku do prognoz sprzed kryzysu.


• Dominuje poczucie stabilizacji gospodarczej (aż 53% CFO uważa, że obecny poziom niepewności jest standardowy), które pociąga za sobą nadal wysoki apetyt na ryzyko (47% osób uważa obecny moment za dobry na jego podejmowanie, w stosunku do 63% w poprzedniej edycji) i istotne znaczenie inwestycji (44% jako priorytet na rok 2015).


• Finansowanie kredytem jest coraz bardziej atrakcyjne i dostępne. Koszty finansowania raczej pozostanąie na obecnym poziomie. Kluczowym priorytetem firm w Europie Środkowej w roku 2015 będzie wzrost przychodów. Głównymi ryzykami w roku 2015 będą spadek popytu (40%) i presja cenowa (19%).

Prognozy CFO dla Polski na rok 2015

Czym wyróżnia się nasze badanie?

  • Deloitte cyklicznie prowadzi badanie opinii dyrektorów finansowych na wielu rynkach świata.
  • Deloitte cyklicznie prowadzi badanie opinii dyrektorów finansowych na wielu rynkach świata. „Deloitte Central Europe CFO Survey” to coroczne badanie opinii dyrektorów finansowych (CFO) największych firm w Europie Środkowej. W Polsce badanie przeprowadzane jest dwa razy do roku.
  • W najnowszej regionalnej edycji badanie objęło 14 krajów Europy Środkowej: Polskę, Czechy, Słowację, Rumunię, Węgry, Litwę, Łotwę, Estonię, Bułgarię, Chorwację, Albanię, Kosowo, Serbię i Słowenię. Wzięło w nim udział blisko 600 dyrektorów finansowych, anonimowa ankieta on-line została przeprowadzona w okresie październik – listopad 2014 r. Podobne badania cykliczne prowadzone są przez Deloitte na całym świecie, w tym badanie globalne „Global CFO Signals”.
  • Wyniki badania przedstawiają opinie CFO na temat oczekiwanych trendów, priorytetów i projektów działań firm. Jest to unikalny punkt widzenia, gdyż CFO, ze względu na pełnioną funkcję, posiadają odrębną ocenę nie tylko sytuacji gospodarczej, ale również własnego przedsiębiorstwa i całej branży.
     
Czy ta strona była pomocna?