Punkty widzenia

CFO Insights

Podział kompetencji w modelu biznesowym

Zmiana modeli biznesowych, ciągłe ograniczanie kosztów w połączeniu z globalizacją działalności i wprowadzaniem centrów usług wspólnych mogą zakłócać bieżącą działalność oraz proces analiz i określania kosztów, przychodów i wyników. Brak jasnych reguł może również powodować nieodpowiedni podział kompetencji i czasochłonne dyskusje w zarządzie.

Co spędza sen z powiek dyrektorom finansowym w 2016 roku?

Określając jasny podział kompetencji dyrektorzy finansowi mogą jednak przyczynić się do stworzenia optymalnego podziału odpowiedzialności za zarządzanie wynikami. W bieżącym wydaniu CFO Insights omawiamy podział kompetencji decyzyjnych w nowym modelu biznesowym i zastanawiamy się, w jaki sposób dział finansowy może usprawnić ten proces.

Kluczowi odbiorcy; kluczowe informacje.

Podejście opiera się na funkcji lidera biznesowego i stanowi sztandarowy przykład potwierdzający, że partnerstwo w biznesie jest jedną z kluczowych kompetencji dyrektora finansowego. Dyrektor finansowy może zacząć gromadzenie danych niezbędnych, by powiązać stosowane modele z biznesową rzeczywistością wychodząc z założenia, że problem można rozwiązać rozmawiając z szefami organizacji i działów. Tym samym dyrektorzy finansowi zyskają z nich sprzymierzeńców w procesie eliminowania wszelkich niejasności, chętnych, by pomóc działowi finansowemu w tworzeniu systemu podziału kompetencji dokładnie odpowiadającemu potrzebom i działalności firmy. 

Najważniejsze pytania, jakie powinien zadać dyrektor finansowy: 

  • W jakich obszarach kompetencji i odpowiedzialności występowało najwięcej niejasności w poprzednim modelu, np. w zakresie przychodów (ustalanie cen, wolumen sprzedaży)? 
  • Jak wygląda zarządzanie kosztami (koszty bezpośrednie a koszty alokowane)? 
  • Jak wygląda efektywność operacyjna (np. jakość, zadowolenie klienta)? 
  • Czy występowały problemy z definiowaniem wskaźników i miar wyników firmy? 
  • Czy jakieś kluczowe wskaźniki efektywności stosowane w poprzednim modelu trafnie odzwierciedlają wyniki firmy i powinny zostać utrzymane? 
  • Jakie zmiany należy wprowadzić do nowego modelu finansowego, aby pozwalał skuteczniej mierzyć wyniki organizacji?

 

Pobierz biuletyn (dokument w jęz. angielskim)

Subskrybuj "CFO Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?