Punkty widzenia

CFO Insights

Ocena efektywności działu IT: Punkt widzenia dyrektora finansowego

Rosnąca rola technologii i funkcji IT we wszelkich obszarach biznesu sprawia, że dyrektorzy finansowi muszą stawiać czoła nowym wyzwaniom. Dla wielu CFO prawdziwym problemem jest ocena wyników pracy pionów IT. A jest to o tyle istotne, że dział informatyczny ma zwykle znaczący, a często nawet największy udział w kosztach pośrednich.

Rosnąca rola technologii i funkcji IT we wszelkich obszarach biznesu sprawia, że dyrektorzy finansowi muszą stawiać czoła nowym wyzwaniom. Dla wielu CFO prawdziwym problemem jest ocena wyników pracy pionów IT. A jest to o tyle istotne, że dział informatyczny ma zwykle znaczący, a często nawet największy udział w kosztach pośrednich. Ponadto, zważywszy, że CFO współpracują z CIO, albo nawet formalnie ich nadzorują (dzieje się tak w 45% dużych firm w Ameryce Północnej i 21% w Polsce ), coraz istotniejszym staje się wprowadzenie bardziej efektywnych narządzi pomiaru wyników pracy działów IT.

Jak zauważa Stanisław Bochnak, Dyrektor w dziale Doradztwa Technologicznego Deloitte Business Consulting „według najnowszego badania „Deloitte CIO Survey 2013” liderzy IT rozumieją, że oczekuje się od nich nie tyle mówienia o technologii w kategoriach bajtów, protokołów czy systemów, ile o efektach (i kosztach) jej zastosowania dla biznesu. Spełnienie potrzeb biznesu dyrektorzy działów IT wymieniają jako najważniejszy cel przed nimi stawiany i mają aspiracje zwiększyć swój wpływ na strategię biznesową. Jednocześnie jako bariery wskazują braki w zaangażowaniu i zrozumieniu po stronie biznesu, a po stronie swoich działów - w myśleniu biznesowym oraz w efektywnej komunikacji, czyli w tych elementach bez których trudno zbudować partnerską relację z CFO i innymi ważnymi klientami wewnątrz organizacji i poprawić efektywność IT."

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania biuletynu „CFO Insights”, w którym zastanowimy się, jakie narzędzia mogą usprawnić i ułatwić ocenę efektów pracy działu IT przez CFO. Jak sprawnie wyszukiwać obszary do poprawy, odpowiednio ukierunkowywać inwestycje oraz w jakim zakresie dyrektorzy finansowi mogą potencjalnie również wpływać na zmianę postrzegania wartości dostarczanej przez dział IT.
 

Pobierz biuletyn (dokument w jęz. angielskim)

Subskrybuj "CFO Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?